Žurnalistų akreditacija

Sukurta 2014.01.20 / Atnaujinta 2015.05.15 16:17

Akreditacija gali būti suteikiama laikotarpiui iki vienerių metų.

Akreditacijai gauti užsienio žurnalistas asmeniškai arba paštu kreipiasi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Jei užsienio žurnalisto rezidavimo šalyje Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos nėra arba jei užsienio žurnalistas reziduoja Lietuvoje, akreditacijai gauti jis asmeniškai, paštu arba elektroniniu paštu [email protected] kreipiasi į Visuomenės informavimo skyrių.

Akreditacijai gauti užsienio žurnalistas pateikia:

  • Prašymą akredituoti, išspausdintą ant užsienio informacijos rengėjo, kuriam jis atstovauja, blanko ir pasirašytą jo vadovo. Jei užsienio žurnalistas darbo santykiais ar kitokį bendradarbiavimą reglamentuojančiais susitarimais nėra susijęs su užsienio informacijos rengėju, prašymą pasirašo pats žurnalistas. Prašyme turi būti nurodyta data, užsienio informacijos rengėjo pobūdis, tematika, veiklos sritis, pageidaujamas užsienio žurnalisto akreditavimo laikotarpis, rezidavimo vieta;
  • Užpildytą akreditavimo anketą;
  • Paso ar kito galiojančio kelionės dokumento kopiją;
  • Nacionalinės žurnalistų sąjungos ir/ar užsienio informacijos rengėjo, kuriam jis atstovauja, išduoto žurnalisto pažymėjimo kopiją;
  • 25x30 mm dydžio asmens amžių atitinkančią nuotrauką. Nuotrauka turi būti *.jpg formato, ne didesnė nei 1 MB dydžio. Nuotrauka siunčiama elektroniniu paštu;
  • Nebegaliojančią akreditavimo kortelę, jei užsienio žurnalistas anksčiau jau buvo akredituotas prie Ministerijos.

Visi dokumentai akreditacijai gauti turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Jei pateikiamų dokumentų originalo kalba yra kita, būtina pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jų vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.

Sprendimą dėl užsienio žurnalisto akreditavimo Visuomenės informavimo skyrius priima per 30 darbo dienų nuo visų nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Teisės aktai

  1. Užsienio valstybių žurnalistų akreditavimo prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos tvarkos aprašas, 2013 m. vasario 18 d. Nr. V-49.

Naujienlaiškio prenumerata