„Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimas

Sukurta 2014.01.30 / Atnaujinta 2020.04.14 15:13

Institucijų, įgyvendinančių „Globalios Lietuvos“ programą, kontaktinių asmenų sąrašas:

Atsakingi asmenys Telefono numeris E. pašto adresas

Užsienio reikalų ministerija

Globalios Lietuvos skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Dumbliauskienė – institucinio bendradarbiavimo klausimais 8 706 52574 [email protected]

Lietuvos statistikos departamentas

Gyventojų ir būstų surašymo skyriaus vedėja Vanda Vaitekūnienė 8 618 72953 [email protected]

Lietuvos mokslo taryba

Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto referentė Audronė Ašmontienė 262 56 26 [email protected]

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Žemgulienė 219 11 67 [email protected]

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Juodišiūtė 8 706 68139 [email protected]

Sveikatos apsaugos ministerija

Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Justė Pečeliūnaitė 266 14 19 [email protected]

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Bujokas 265 18 77 [email protected]

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Ekonomikos plėtros departamento Eksporto politikos skyriaus vedėjas Mindaugas Simonaitis 8 706 64 940 [email protected]

Kultūros ministerija

Strateginio ir finansų valdymo skyriaus patarėja Ieva Macijauskytė

8 608 45 467

[email protected]

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Vyresnioji užsienio ryšių koordinatorė Viktorija Cieminytė 236 31 67 [email protected]

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Mokymų ir komunikacijos skyriaus vedėja Kristina Ivanauskaitė-Pettinari 239 69 82 [email protected]

Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“

Projekto asistentė Emilija Oleškevič

251 43 52 / 8-800  22922

[email protected]

[email protected]