Moldova

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2017.06.02 14:03
  1. Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
    Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Moldova on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases
    Kišiniovas, 1993.02.09
    Įsigaliojo 1995.02.18
    Ratifikuota 1993.03.16 Nr. I-98
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 19
  2. Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos draugystės ir bendradarbiavimo sutartis
    Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Moldova on the Friendship and Cooperation
    Kišiniovas, 1995.03.27
    Įsigaliojo 1996.04.05
    Ratifikuota 1996.04.02 Nr. I-1270
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1996 m. Nr. 35
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės protokolas dėl konsulinių santykių
    Protocol on Consular Relations between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova
    Kišiniovas, 1995.03.27
    Įsigaliojo 1998.03.12
  4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on International Transport of Passengers and Goods by Road
    Viena, 1995.06.08
    Įsigaliojo 1998.07.03
    Ratifikuota 1998.04.15 Nr. VIII-703
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1998 m. Nr. 43
  5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on Trade and Economic Cooperation
    Vilnius, 1996.04.05
    Įsigaliojo 1997.03.05
    Sutarties 2, 3, 4 ir 8 straipsniai nebegalioja nuo 2004.05.01
    Skelbta „Valstybės žiniose“- 1997 m. Nr. 26
  6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo
    Air Services Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova
    Vilnius, 1996.04.05
    Įsigaliojo 1998.06.03
    Ratifikuota 1998.04.15 Nr. VIII-702
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1998 m. Nr. 43
  7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
    Minskas, 1998.02.18
    Įsigaliojo 1998.09.07
    Ratifikuota 1998.06.23 Nr. VIII-806
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1998 m. Nr. 74
  8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
    Vilnius, 1999.09.20
    Įsigaliojo 2003.05.29
    Ratifikuota 2003.03.18 Nr. IX-1370
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2003 m. Nr. 36
  9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl į Lietuvos Respublikos ar Moldovos Respublikos teritoriją neteisėtai atvykusių ar gyvenančių asmenų priėmimo atgal
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on Readmission of Persons with Illegal Entry or Residence on the Territory of the Republic of Lithuania or of the Republic of Moldova
    Kišiniovas, 2001.12.06
    Įsigaliojo 2004.02.14
    Ratifikuotas 2003.12.09 Nr. IX-1878
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 26
  10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on the Abolition of Visa Requirements for the Holders of Diplomatic Passports
    Kišiniovas, 2001.12.06
    Įsigaliojo 2004.02.14
    Vyriausybės 2003.04.03 nutarimas Nr. 410
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 26
  11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova regarding Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters
    Vilnius, 2004.07.09
    Įsigaliojo 2005.02.13
    Ratifikuotas 2004.12.09 Nr. X-36
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 15
  12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl piliečių kelionių
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on the Travel of Citizens
    Kišiniovas, 2005.04.22
    Įsigaliojo 2005.07.07
    Ratifikuotas 2005.06.21 Nr. X-264.
    Denonsuotas 2006.10.24 Nr. X-875.
    Nebegalioja nuo 2008.03.30
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 85
  13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės Memorandumas dėl partnerystės Europos integracijos srityje
    Memorandum on Partnership for European Integration between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova
    Vilnius, 2007.03.05
    Įsigaliojo 2008.08.19
    Patvirtintas 2007.05.30 Vyriausybės nutarimu Nr. 521
    Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2008 m. Nr. 69
  14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės Deklaracija dėl bendradarbiavimo euro-integracijos srityje
    Joint declaration on the cooperation in the field of European integration between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova
    Kišiniovas, 2010-01-26.
  15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on Mutual Cultural Cooperation
    Kišiniovas, 2010-09-29.
    Įsigaliojo 2011-04-27.
    Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 281.
    Skelbtas “Valstybės žiniose”, 2011 m. Nr. 64-3027.

  16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse
    Kišiniovas, 2010-09-29.
    Įsigaliojo 2011-05-26.
    Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 454.
    Skelbtas „Valstybės žiniose“ 2011 m., Nr. 71-3371.

  17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės protokolas dėl Europos Bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos įgyvendinimo
    Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on the Implementation of the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the Readmission of Persons Residing without Authorisation
    Kišiniovas, 2010.09.29
    Įsigaliojo 2011.12.05
    Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 951.
    Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2011 m.  Nr. 118-5539.

  18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education
    Vilnius, 2013-10-28.
    Įsigaliojo 2014-02-14.
    Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 106.
    Skelbtas TAR, i. k. 2014-03273.

  19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, technologijų ir inovacijų srityje
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on Cooperation in the Fields of Education, Science, Technology and Innovation
    Vilnius, 2013-10-28.
    Įsigaliojo 2014-02-14.
    Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 107.
    Skelbtas TAR, i. k. 2014-03272.

  20. Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos
    Kišiniovas, 2014-10-01.
    Įsigalioja 2015-10-04.
    Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2015 m. gegužės 7 d. įstatymu Nr. XII-1686.
    Skelbta TAR, 2015-06-11, i. k. 2015-09146.

  21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir likvidavimo srityje
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on Cooperation and Mutual Assistance in the Field of Emergency Prevention and Response
    Kišiniovas, 2016-07-28.
    Įsigaliojo 2017-06-01.
    Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2017 m. balandžio 25 d. įstatymu Nr. XIII-312.
    Skelbtas TAR, 2017-05-30, i. k. 2017-09137.

Naujienlaiškio prenumerata