Temos Žymėti visus

Atranka į sekretoriaus(-ės) pareigybę Lietuvos generaliniame konsulate San Paule

Sukurta 2018.09.20 / Atnaujinta 2018.09.20 08:14

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas San Paule skelbia atranką užimti sekretoriaus (-ės) pareigybę nuo 2019 m. kovo 1 d.

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. mokėti lietuvių ir portugalų kalbas ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Pranašumai:

 1. administracinio darbo patirtis;
 2. ispanų kalbos mokėjimas.

Pagrindinės sekretoriaus (-ės) funkcijos:

 1. padeda generalinio konsulato vadovui ar priskirtam darbuotojui;
 2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius ir paštu bei el. paštu gaunamą korespondenciją;
 3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 4. pagal kompetenciją rengia susirašinėjimo su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, projektus;
 5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
 6. pagal kompetenciją rengia raštų, lydraščių, notų ir kitų dokumentų projektus;
 7. formuoja generalinio konsulato dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
 8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina generalinio konsulato pranešimus žiniasklaidoje;
 9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
 10. atnaujina ir skelbia informaciją generalinio konsulato interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
 11. raštu ir žodžiu atlieka vertimus iš lietuvių į portugalų kalbą ir iš portugalų į lietuvių kalbą;
 12. sudaro ir nuolat pildo generalinio konsulato kontaktinių asmenų sąrašą;
 13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
 14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
 15. pagal kompetenciją palaiko  ryšius su lietuvių bendruomene;
 16. organizuoja generaliniame konsulate viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus;
 17. užtikrina, kad generaliniame konsulate esantys įrenginiai, prietaisai būtų techniškai tvarkingi ir tinkamai naudojami;
 18. rengia generalinio konsulato paslaugų sutartis, vykdo jų sudarymo ir vykdymo kontrolę;
 19. dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;
 20. aprūpina generalinio konsulato darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;
 21. rūpinasi generalinio konsulato patalpų priežiūra;
 22. kontroliuoja ir prižiūri švaros ir tvarkos palaikymą generalinio konsulato patalpose;
 23. vykdo kitus generalinio konsulato vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Kandidatai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2018 m. spalio 19 d. 16.00 val. (San Paulo laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2018 m. spalio 22-25 d. Lietuvos Respublikos konsulato San Paule patalpose arba telefonu.

Dėl išsamesnės informacijos maloniai prašome kreiptis elektroniniu paštu [email protected]

Naujienlaiškio prenumerata