Temos Žymėti visus

Atranka į URM Vystomojo bendradarbiavimo departamento Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę

Sukurta 2018.01.10 / Atnaujinta 2018.01.10 15:44

Skelbiama atranka į Vystomojo bendradarbiavimo departamento Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę  (A2 lygis).

Specialūs reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

 2. gerai mokėti anglų kalbą (B2 lygiu) ir rusų kalbą (A2 lygiu);

 3. turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Office);

 4. išmanyti Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politiką, Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos prioritetus,žinoti su tuo susijusius teisės aktus;

 5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

 6. gebėti analizuoti dokumentus ir daryti išvadas;

 7. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

 8. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

Darbuotojo funkcijos:

 1. atlieka su Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektų administravimu susijusią veiklą: registruoja projektų koncepcijas ir paraiškas, atsako į paklausėjų elektroninius laiškus ir skambučius apie vykstančius konkursus; vertina pateiktas projektų koncepcijas ir paraiškas;

 2. skyriaus vedėjo pavedimu rengia tezes ir informaciją susitikimams vystomojo bendradarbiavimo klausimais pagal skyriaus kompetenciją;

 3. pagal kompetenciją rengia informaciją, analitinę ir statistinę medžiagą apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimą;

 4. tvarko administracinius departamento reikalus: raštvedybą, archyvą, bylų nomenklatūrą, departamento gaunamą įslaptintą informaciją, organizuoja viešuosius pirkimus, vykdo darbuotojų darbo laiko apskaitą, administruoja bendrąją departamento elektroninio pašto dėžutę, atsakingiems darbuotojams paskirsto gautus paklausimus;

 5. apskaito visas departamento pinigines lėšas, materialines vertybes, nematerialųjį turtą, atsiskaitymus ir įsipareigojimus, atlieka Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų planavimo ir panaudojimo priežiūrą;

 6. departamento vadovybės pavedimu rengia oficialių raštų projektus, raštus kitiems ministerijos administracijos padalinimas, juos registruoja ir seka, kaip jie vykdomi;

 7. seka, kaip laikomasi ministerijos vadovybės pavedimų departamentui vykdymo terminų, prireikus protokoluoja departamento pasitarimus ir rengia departamento vadovybės susitikimų su kitų valstybių atstovais atmintines;

 8. padeda organizuoti departamento renginius;

 9. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą elektroniniu paštu [email protected] iki 2018 m. sausio 19 d. įskaitytinai. Atitinkantys reikalavimus kandidatai bus kviečiami į kitą atrankos etapą. Išsamesnė informacija telefonu: 8 5 2362620.

Naujienlaiškio prenumerata