Temos Žymėti visus

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Administracinio departamento Piliečių aptarnavimo skyriaus piliečių aptarnavimo specialistų rezervą

Sukurta 2018.05.08 / Atnaujinta 2018.05.08 08:28

Skelbiama atranka į Administracinio departamento Piliečių aptarnavimo skyriaus piliečių aptarnavimo specialistų (A2 lygis) rezervą.

Darbuotojo funkcijos:

 • aptarnauti interesantus „vieno langelio“ principu;
 • teikti bendrąją informaciją (žodžiu, raštu, telefonu, elektroniniu paštu) pagal Ministerijos kompetenciją diplomatinėms atstovybėms, kitoms institucijoms, interesantams bei užsienio valstybių piliečiams ir institucijoms, jei ši informacija nepažeidžia kitų asmenų interesų, nėra įslaptinta;
 • pagal kompetenciją suteikti pirminę informacinę konsultaciją  konsulinės pagalbos atvejais ir perduoti pranešimus apie skubios konsulinės pagalbos Lietuvos Respublikos piliečiams poreikį Ministerijos administracijos padaliniams, diplomatinėms atstovybėms ar kitoms institucijoms;
 • pasibaigus Ministerijos darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis stebėti viešosios informacijos priemonėse skelbiamą informaciją apie užsienio ir Lietuvos įvykius ir aktualius pranešimus skelbti ministerijos informacijos sistemoje „Kurmis“, apie ypatingos svarbos pranešimus elektroniniu paštu informuoti Ministerijos administracijos padalinius, diplomatines atstovybes ir skyriaus darbuotojus, perimančius darbą;
 • priimti, fiksuoti ir operatyviai perduoti informaciją Ministerijos vadovybei, Ministerijos administracijos padaliniams, diplomatinėms atstovybėms ir kitoms Lietuvos valstybės kompetentingoms institucijoms incidentų, nelaimių, krizių, ekstremalių situacijų atvejais;
 • bendradarbiauti su Ministerijos vadovybe, atitinkamais Ministerijos administracijos padaliniais, diplomatinėmis atstovybėmis incidentų, nelaimių, krizių, ekstremalių situacijų atvejais, prireikus, dalyvauti Krizių valdymo grupės posėdžiuose;
 • bendradarbiauti su kitų Lietuvos valstybės institucijų ir įstaigų budinčiomis tarnybomis ir situacijų koordinavimo centrais;
 • perduoti informaciją skrydžių leidimų klausimais pasibaigus Ministerijos darbo laikui;
 • priimti ir perduoti Diplomatinio pašto siuntas diplomatinių atstovybių kurjeriams pasibaigus Ministerijos darbo laikui;
 • pagal kompetenciją rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, raštus, teikti informaciją ir pastabas bei pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
 • pagal kompetenciją vykdyti kitus Skyriaus vedėjo, Departamento ir Ministerijos vadovybės pavedimus.
 • pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Piliečių aptarnavimo skyriaus vedėjui.

Specialūs reikalavimai:

 •  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 •  mokėti dvi užsienio kalbas, iš kurių vieną anglų, kitą - rusų kalbą, ne žemesniu, kaip įgudusio vartotojo C1 lygiu;
 •  turėti analitinių gebėjimų, mokėti valdyti didelės apimties informacijos srautus, sugebėti analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 • išmanyti raštvedybos taisykles;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti darbą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais funkcijoms vykdyti;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma – „Konfidencialiai“.

Darbo laikas: slenkantis grafikas pasibaigus ministerijos darbo laikui, nuo 17 val. iki 8 val. ryto (arba nuo 15.45 iki 8 val. ryto); poilsio ir švenčių dienomis – nuo 8 val. iki 17 val. ir nuo 17 val. iki 8 val. ryto.

Susidomėjusius prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą elektroniniu paštu [email protected] iki 2018 m. gegužės 25 d. įskaitytinai. Atitinkantys reikalavimus kandidatai bus kviečiami į kitą atrankos etapą. Išsamesnė informacija telefonu: 8 5 2362620.

Naujienlaiškio prenumerata