Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Teisės aktai, reglamentuojantys atrankas iš delegavimo rezervo

Sukurta 2017.07.03 / Atnaujinta 2019.05.08 15:41

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302006/asr .

Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B2467E52408F.