Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Atranka iš delegavimo rezervo į ES rinkimų stebėjimo misiją Šri Lankoje

Sukurta 2019.09.05 / Atnaujinta 2019.09.11 15:30

Skelbiama trijų ilgalaikių ir trijų trumpalaikių rinkimų stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją Šri Lankoje. Europos Komisija numato siųsti 30 ilgalaikių ir 30 trumpalaikių rinkimų stebėtojų stebėti Šri Lankos prezidento rinkimų, numatytų nuo 2019 m. lapkričio 15 d. iki 2019 m. gruodžio 7 d. (konkreti data turėtų paaiškėti 2019 m. rugsėjo 15 d., žr. prieduose).

Misijos darbinė kalba – anglų (C1 lygis).

Ilgalaikis rinkimų stebėjimas (30 stebėtojų)

Buvimas šalyje numatomas 2019 m. spalio 14 d. – gruodžio 7 d. (datos gali kisti, žr. prieduose).

Trumpalaikis rinkimų stebėjimas (30 stebėtojų)

Buvimas šalyje numatomas 2019 m. lapkričio 10 – gruodžio 1 d. (datos gali kisti, žr. prieduose).

Atrankoje gali dalyvauti asmenys, esantys delegavimo rezerve ir užsiregistravę ES rinkimų stebėjimo duomenų bazėje. Reikalavimai, keliami ilgalaikiams ir trumpalaikiams stebėtojams, ir privalumai, į kuriuos atsižvelgiama, nurodyti Europos Komisijos skelbime ir priede.

Pretendentų, atitinkančių nurodytus reikalavimus ir galinčių visą nurodytą periodą dalyvauti misijoje, dokumentai priimami iki 2019 m. rugsėjo 17 d. elektroniniu paštu [email protected] (antraštė: ES rinkimų stebėjimo misija Šri Lankoje).

Privalomi dokumentai (doc arba pdf formatu):

  1. išsamiai užpildytas ir pretendento pasirašytas prašymas dalyvauti atrankoje;
  2. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;
  3. laisvos formos pareiškimą, kad pretendentas:

3.1 teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;

3.2. nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

  1. gyvenimo aprašymas anglų kalba (Europass CV);
  2. motyvacijos laiškas lietuvių kalba (ne daugiau kaip 1 lapas), pasirašytas pretendento.

Pretendentų atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymu ir Pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatais.

Pretendentų atrankos komisijos posėdis numatomas 2019 m. rugsėjo 19 d. Atrinktus pretendentus numatoma informuoti iki 2019 m. rugsėjo 24 d.

Galutinę pretendentų atranką į rinkimų stebėjimo misiją vykdys Europos Komisija, kuri atrinktus pretendentus numato informuoti iki 2019 m. rugsėjo 25 d.

Daugiau informacijos apie ES rinkimų stebėjimo misijas:

Susiję skelbimai Visi skelbimai »
Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti LR užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento Tarptautinių ekonominių organizacijų skyriaus trečiojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant Įkelta2019.10.16

Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento (toliau – Departamento) Tarptautinių ekonominių organizacijų skyriaus (toliau – Skyriaus) trečiojo sekretoriaus pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos interesų tarptautinėse ekonominėse organizacijose atstovavimui, bendradarbiavimo su šiomis organizacijomis koordinavimui bei narystės įsipareigojimų įgyvendinimo užtikrinimui, Lietuvos Respublikos pozicijų prekybos politikos srityje rengimui ir derinimui, savalaikiam informacijos, susijusios su skyriaus veikla valdymui, kaupimui ir sisteminimui.

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti Rytų kaimynystės politikos departamento Rusijos ir Vidurinės Azijos skyriaus atašė pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį Įkelta2019.10.16

Rytų kaimynystės politikos departamento (toliau – Departamentas) Rusijos ir Vidurinės Azijos skyriaus (toliau – Skyrius) atašė pareigybė reikalinga pagal savo kompetenciją įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką dvišalių santykių su Rusijos Federacija klausimais, kartu prisidedant prie Ukrainos reformų konferencijos 2020 organizavimo.

ATRANKAĮ PAREIGYBES EUROPOS SĄJUNGOS STEBĖJIMO MISIJOJE GRUZIJOJE Įkelta2019.10.16

Skelbiama atranka į įvairias nacionalinių ekspertų pareigybes Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Gruzijoje

Atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Administracinio departamento Pirkimų skyriuje Įkelta2019.10.15

Skelbiama atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigybę Administracinio departamento Pirkimų skyriuje (pareiginės algos koeficientas 10,5).

Atranka iš delegavimo rezervo į ESBO rinkimų stebėjimo misiją Baltarusijoje Įkelta2019.09.30

Skelbiama dviejų ilgalaikių stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) planuojamą šių metų lapkričio 17 d. vyksiančių Baltarusijos išankstinių parlamento rinkimų stebėjimo misiją

Skelbiama atranka iš delegavimo rezervo į ES rinkimų stebėjimo misiją Kosove Įkelta2019.08.21

Skelbiama dviejų ilgalaikių ir trijų trumpalaikių rinkimų stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją Kosove.

Naujienlaiškio prenumerata