linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Lietuvos institucijų pasirengimas JK išstojimui iš ES be susitarimo (No-deal)

Sukurta 2019.01.31 / Atnaujinta 2019.02.14 15:14

Lietuvoje rengiamasi visiems galimiems Brexit scenarijams, taip pat ir nesusitarimo scenarijui (No-deal):

-Visos šalies institucijos pagal savo kompetenciją yra atsakingos už rizikos įvertinimą, pasirengimo priemonių savo kuruojamose srityse nustatymą.

-URM koordinuoja šį darbą, o taip pat – analizuoja kitų valstybių narių patirtį, kartu su ambasada Londone informuoja lietuvių bendruomenę JK apie galimus pokyčius dėl Brexit ir su tuo susijusias konsulines paslaugas.

-Per Lietuvos Nuolatinę atstovybę ES dalyvaujama Europos Komisijos pasirengimo Brexit koordinaciniame procese, į šį parengties procesą įtraukiamos visos Lietuvos ministerijos.

Pasirengimo etapai

1) Š. m. gegužės – birželio mėn. Lietuvos institucijos atliko pirminį dviejų galimų Brexit scenarijų įvertinimą (sudarius susitarimą ir be jo). Nesusitarimo scenarijaus įvertinimas parodė, kad šiuo atveju dėl Brexit gali tekti peržiūrėti ar keisti teisės aktus kai kuriose srityse, pvz.:

- tiesioginiai mokesčiai,

- aviacija, kelių transportas,

- profesinių kvalifikacijų pripažinimas,

- Jungtinės Karalystės piliečių teisinis statusas Lietuvoje,

- socialinės garantijos;

- fitosanitarija, gyvūninės ir negyvūninės kilmės maisto eksportas.

2) Lietuvos institucijos įvertino politinį bei galimą finansinį poveikį Lietuvos įmokoms į ES biudžetą nesusitarimo atveju ir papildomų pajėgumų poreikį muitinės srityje. Institucijos šiuo metu analizuoja teisės aktų keitimo planus ir terminus, pasirengimo priemones, finansinių resursų poreikį.

3) Nuo spalio mėnesio vyksta sektorinio pasirengimo Brexit be susitarimo aptarimai Vyriausybės Europos Sąjungos reikalų komisijoje (VESK):

-2018 m. spalio 30 d. – poveikis Finansų ministerijos kuruojamose srityse: biudžetui, muitams ir mokesčiams ir finansinėms paslaugoms;

-2018 m. gruodžio 4 d.- JK piliečių teisinis statusas Lietuvoje.

- 2019 m. sausio 15 d. - Lietuvos piliečių, gyvenančių JK, teisių apsauga

-2019 m. sausio 22 d.- parengtis transporto sektoriuje ir prekybos sferoje.

4) 2019 m. sausio mėn. 16 d. Brexit be susitarimo scenarijus aptartas Vyriausybės pasitarime, institucijoms duotas pavedimas remiantis EK išleistais parengties No-deal komunikatais iki vasario 1 d. patikslinti Teisėkūros priemones, švelninančias JK išstojimo be susitarimo padarinius. Vasario 13 d. Vyriausybė pasitarime sutarta dėl bendrų politinių gairių, įvardyti horizontalūs principai, kuriais turi būti vadovaujamasi teisėkūros darbe. Iki kovo 1 d. ministerijos turėtų pateikti Vyriausybei įstatymų ir vyriausybės nutarimų projektus, kad jie skubos tvarka galėtų būti priimti Seimo pavasario sesijoje.

Horizontalūs principai:

-taikyti pereinamąjį laikotarpį, jei tai neprieštarauja ES teisei, iki 2020 metų pabaigos ar vėlesnės datos, atsižvelgiant į galimą ES ir JK derybų termino pratęsimą, arba iki naujo teisinio ES ir JK reguliavimo įsigaliojimo;

-siekti, kad JK išstojimas iš ES be susitarimo sukeltų kuo mažiau neigiamų pasekmių Lietuvos piliečiams ir verslo subjektams bei Lietuvoje gyvenantiems JK piliečiams ir veiklą vykdantiems JK verslo subjektams;

- sudaryti kuo palankesnes sąlygas išsaugoti iki išstojimo dienos įgytas piliečių teises ir numatyti palankų reglamentavimą po JK išstojimo iš ES atvykstantiems į Lietuvą JK piliečiams, siekiant JK prilyginti ES ir Europos ekonominės erdvės šalims;

- užtikrinti mokestinės aplinkos verslo subjektams tęstinumą, kiek įmanoma, išlaikant esamą nacionalinį teisinį reguliavimą ir JK prilyginant ES ir Europos ekonominės erdvės šalims.

Į Teisėkūros priemonių sąvadą įtraukti keistini įstatymai:

- Užsieniečių teisinės padėties Lietuvoje įstatymas ir jį lydintys socialinės srities įstatymai (8 įstatymų paketas);

- Valstybinio socialinio draudimo įstatymas;

- Sveikatos draudimo įstatymas;

- Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas;

- Pelno mokesčio įstatymas;

- Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas;

- Labdaros ir paramos įstatymas;

- Mokslo ir studijų įstatymas;

- Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas.

5) 2019 m. vasarį-kovą - nacionalinių vienašalių trumpalaikių priemonių tvirtinimas, su jomis susijusių teisės aktų rengimas ir priėmimas skubos tvarka Brexit be susitarimo atvejui.

Aktualūs pranešimai spaudai

Naujienlaiškio prenumerata