linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Dokumentai

Sukurta 2014.01.29 / Atnaujinta 2018.09.05 13:18

Pranešimai pagal Jungtinių Tautų konvencijas

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (CCPR):

 

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas (CESCR):

 

Konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo (CERD):

 

Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW):

 

Konvencija prieš kankinimą, ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį (CAT):

 

Vaiko teisių konvencija (CRC):

 

Neįgaliųjų teisių konvencija (CRPD):

Pranešimai pagal Europos Tarybos konvencijas:

Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija:

 

Europos socialinė chartija:

 

Naujienlaiškio prenumerata