Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

ministras.jpg

Minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej

Linas Linkevičius

Agenda ministra cv Twitter
Wiadomości Drukować RSS
Wybierz datę do
Archiwum »
BFL_7619.jpg

Litewski minister spraw zagranicznych Linas Linkeviczius liczy też na poprawę stosunków Polski z Unią Europejską.

Szef litewskiego MSZ, Linas Linkeviczius, w rozmowie z Polskim Radiem, powiedział, że pogratulował nowemu ministrowi spraw zagranicznych Polski, Jackowi Czaputowiczowi i zaprosił go do Wilna. - Nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi, ale chcę, aby nowy minister wiedział, że czekamy tutaj na niego i jesteśmy gotowi do dalszej współpracy - mówi Linkeviczius.

Media o ministerstwie, wywiady ministra »

Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius pogratulował w liście Jackowi Czaputowiczowi, mianowanemu 9 stycznia ministrowi spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosunki dwustronne »
5.jpg

W dniu 12 grudnia w Warszawie odbyło się spotkanie wiceministrów spraw zagranicznych Litwy i Polski – Dariusa Skusevicziusa i Bartosza Cichockiego, w ramach którego omówione zostały aktualne kwestie bezpieczeństwa i polityki wschodniej, podkreślone zostało znaczenie połączenia transatlantyckiego, z regionem USA, także dyslokacji sił zbrojnych NATO w Polsce i krajach bałtyckich. Wiceministrowie omówili również wyniki spotkania na najwyższym szczeblu z partnerami wschodnimi, akcentując niezbędność konkretnego wsparcia partnerom wschodnim w kontynuacji reform.

Stosunki dwustronne »
18.jpg

W dniu 4 grudnia w Wilnie odbyło się siedemnaste Krajowe Śniadanie Modlitewne. Tematem tegorocznej imprezy była myśl Papieża Franciszka „Pokój jest dziełem rąk. Należy go czynić co dzień.”

Wydarzenia kulturalne » Dyplomacja historyczna i kulturalna »
tomas razmus-0620.JPG

W dniu 20 listopada minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius gościł u siebie słynnego na całym świecie artystę-malarza Samuela Baka z żoną Heidy Josee Bak. Obecnie S. Bak mieszka i tworzy w Westonie nieopodal Bostonu, stan Massachusetts, na Litwę zaś przyjechał z okazji otwarcia swojego muzeum. Artysta, który urodził się w 1933 r. w Wilnie i przeżył okres Holokaustu, podarował Litwie ponad 50 wyjątkowo cennych obrazów.

Dyplomacja historyczna i kulturalna »
5.jpg

Dziś w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, na którym z inicjatywy Litwy i partnerów podjęte zostały dyskusje dotyczące wzmocnienia unikanej komunikacji strategicznej. W październiku ministrowie spraw zagranicznych Litwy, Łotwy, Szwecji, Polski, Czech, Zjednoczonego Królestwa, Rumunii i Chorwacji wysłali list do osoby pełnomocnej UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federici Mogherini, w którym zwrócili uwagę na konieczność wzmocnienia grup roboczych komunikacji strategicznej należących do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), zwłaszcza grupę roboczą wschodniej komunikacji strategicznej walczącą przeciwko dezinformacji kremlowskiej.

Stosunki międzynarodowe »
Poland1.jpg

11 listopada minister spraw zagranicznych Litwy Linkevičius złożył ministrowi spraw zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Polsce i jej obywatelom minister życzył sukcesu, prosperowania i dobrobytu.

Stosunki dwustronne » Przemówienia, oświadczenia »
20171108_121330.jpg

„Obecnie stykamy się z bezprecedensową próbą oddziałania na integrację UE oraz jednoczesnego uderzenia w Zachód, w celu zachwiania wiary w wartości demokratyczne, prawa człowieka, solidarność oraz praworządność. Służą temu prowadzone kampanie informacyjne, wykorzystywane są sieci społecznościowe. UE powinna bez wahania odeprzeć próby osłabienia jej związku ze swoimi obywatelami oraz z państwami starającymi się o członkostwo w UE” – podkreślił L. Linkevičius podczas Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa.

NATO i bezpieczeństwo międzynarodowe »
tomas razmus-3138.JPG

Dnia 25 października w Wilnie odbyły się konsultacje polityczne dyrektorów politycznych ministerstw spraw zagranicznych Litwy i Polski Asty Skaisgirytė i Witolda Sobkowa. W trakcie spotkania uzgadniano pozycje w aktualnych kwestiach UE i NATO, omówiono harmonogram dwustronnej współpracy.

Stosunki dwustronne »
Linas Linkevičius.jpg

- Święty Jan Paweł II, w trakcie swej pielgrzymki na Litwie, zwrócił się do miejscowych Polaków per Litwini polskiego pochodzenia. Sądzę, że to samo można powiedzieć o naszych rodakach w Polsce, że to są Polacy litewskiego pochodzenia – mówi w specjalnym wywiadzie dla Onetu szef litewskiej dyplomacji Linas Linkevičius.

Jesteśmy wdzięczni Polsce za stanowczą reakcję w sprawie budowy elektrowni atomowej w Ostrowcu. To samo dotyczy budowy Nord Streamu. Musimy szukać takich punktów styczności - mówi szef MSZ Litwy przed spotkaniem 5 września w Warszawie premierów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.
Uważa też, iż Unia Europejska i NATO powinni zająć bardziej konsekwentne stanowisko względem Rosji, "ponieważ ona wszelkie ustępstwa traktuje jako słabość z naszej strony".
Ostrzega: - Nie wyciągnęliśmy wniosków z wojny między Rosją a Gruzją w 2008 roku, kiedy część terytorium Gruzji została zaanektowana. Nikt nic nie robi w tej sprawie.

Media o ministerstwie, wywiady ministra »
{c33475b0-45b6-44b7-92d9-01290c233cd7} - Copy.jpg

Nie ingerujemy w sprawy wewnętrzne Polski. Mamy nadzieję, że dojdzie do porozumienia z instytucjami unijnymi – mówi szef litewskiej dyplomacji Linas Linkevičius.

Rzeczpospolita: Jest jakieś poruszenie w stosunkach polsko-litewskich. Rząd PiS istnieje już prawie dwa lata, a nie było wizyt premierów ani w Warszawie, ani w Wilnie. Na początku września szef litewskiego rządu pojawi się w Polsce. Co się zmieniło?

Linas Linkevičius: Atmosfera się faktycznie zmienia, może nie bardzo szybko, ale się zmienia. Moje kontakty z kolegami w Polsce są bardziej konstruktywne, częstsze i merytoryczne. Oczywiście są sprawy nierozwiązane, w tym chyba najważniejsza pisowni polskich nazwisk na Litwie, ale premier i rząd nad tym pracują. Są dobre wieści dotyczące edukacji mniejszości, władze lokalne, szczególnie w mieście Wilnie, podjęły ważne decyzje w sprawie statusu polskich szkół.

Media o ministerstwie, wywiady ministra »
tomas_razmus-7860.jpg

Dn. 22 sierpnia 2017 r. wiceminister spraw zagranicznych Darius Skusevičius spotkał się z Urszulą Doroszewską, nową ambasador Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosunki dwustronne »
{0d7fb13b-90e6-4783-bb9f-00b88f8bb9c3}.jpg

Szef litewskiej dyplomacji Linas Linkeviczius w nowym sezonie politycznym liczy na wzrost dynamiki w stosunkach z Polską. Podczas piątkowego spotkania w Wilnie z polskimi dziennikarzami zaznaczył, że aktywizacja stosunków jest narodowym interesem obu państw.

_MG_2952.JPG

12 maja w Wilnie, Minister Spraw Zagranicznych Linas Linkevičius, na spotkaniu z kierownikiem biura bezpieczeństwa regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej Pawłem Solochem omówił agendę NATO oraz ogólne starania dotyczące zwiększenia przygotowania obu krajów do przeciwstawienia się zagrożeniu.

Stosunki dwustronne »
1.jpg

Dnia 3 maja Minister Spraw Zagranicznych Litwy Linas Linkevičius wziął udział we wspólnej dyskusji parlamentarnej tymczasowej Grupy 3 Maja i Polskiego Klubu Dyskusyjnego pt. „3 Maj – znaczenie historycznej wspólnoty polsko-litewskiej dla Europy”. Dyskusja poświęcona była wspomnieniu 3 maja 1791 r. – dniu przyjęcia Konstytucji Republiki Obojga Narodów.

Stosunki dwustronne »
Więcej wiadomości

Prenumerata wiadomości