Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

ministras.jpg

Minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej

Linas Linkevičius

Agenda ministra cv Twitter
Wiadomości Drukować RSS

Litwa i Polska będą wspierać Mołdawię w doskonaleniu systemu szkolenia funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa

Data utworzenia 2018.04.26 / Aktualizacja 2018.04.27 15:28
  Litwa i Polska będą wspierać Mołdawię w doskonaleniu systemu szkolenia funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa

  Litwa wraz z Polską – młodszym partnerem – już po raz ósmy odniosła zwycięstwo w projekcie twinningowym UE w Mołdowie pt. „Reforma szkolenia początkowego i uzupełniającego w systemie policyjnym Republiki Mołdawii”. Oferta projektowa opracowana została przez pracowników Departamentu Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej i Centralnej Agencji ds. Zarządzania Projektami w drodze partnerstwa z Policją Polską.

  We współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Mołdawii i Generalnym Inspektoratem Policji instytucje litewskie i polskie zrealizują projekt bliźniaczy UE o wartości 2 milionów euro w terminie 33 miesięcy.

  Cele projektu doskonalenia systemu szkolenia funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa Mołdawii – modernizacja programów szkolnictwa wyższego Mołdowy, wzmocnienie kompetencji funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa, udoskonalenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi w Akademii Planowania Strategicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii i modernizacja struktury urzędu, założenie centrum szkolenia funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa.

  Program twinningowy UE, finansowany ze środków Komisji Europejskiej, wspiera współpracę między pokrewnymi instytucjami odbiorców wsparcia w kraju i państwach członkowskich UE, wzmacnia zdolności administracyjne odbiorców wsparcia krajowego, pomaga im w realizacji niezbędnych reform. Litwa zaczęła udzielać wsparcia eksperckiego w ramach tego programu UE w roku 2004 i przez ten okres odniosła zwycięstwo w ponad 90 projektach twinningowych UE.

  Od 2010 roku Litwa indywidualnie lub wraz z partnerami z UE wzięła udział w 15 castingach do projektów w Mołdawii, w 8 z nich odniosła zwycięstwo. Projekty objęły następujące dziedziny: bezpieczeństwo i standardy żywności, ochrona konsumencka i kontrola wewnętrzna rynku, ochrona zdrowia, walka z korupcją i modernizacja systemu celnego.

   

  Prenumerata wiadomości