Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

ministras.jpg

Minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej

Linas Linkevičius

Agenda ministra cv Twitter
Wiadomości Drukować RSS

Uzgodnienie stanowisk w kwestiach dotyczących UE i NATO podczas litewsko-polskich konsultacji politycznych

Data utworzenia 2016.12.16 / Aktualizacja 2016.12.16 11:29
  Uzgodnienie stanowisk w kwestiach dotyczących UE i NATO podczas litewsko-polskich konsultacji politycznych

  Rolandas Kačinskas, Dyrektor Polityczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 15 grudnia spotkał się w Wilnie z Witoldem Sobkówem, Dyrektorem Politycznym MSZ RP. Przedstawiciele resortów rozmawiali o współpracy dwustronnej i omówili kwestie aktualne z agendy międzynarodowej.

  Litewski dyplomata podziękował za aktywną współpracę w dziedzinie obronności, wskazał na potrzebę zacieśnienia kontaktów międzyinstytucjonalnych w celu sprostania wyzwaniom dla relacji dwustronnych. W trakcie konsultacji omówiono sytuację mniejszości polskiej na Litwie, zwłaszcza w dziedzinie oświaty. R. Kačinskas podkreślił, że Litwa jest gotowa do podjęcia otwartego dialogu w kwestiach zawartych w agendzie dwustronnej i aktualnych dla obu stron.

  W trakcie dyskusji mówiono o uwadze Polski dla problemu budowy elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi, który budzi niepokój Litwy. Przedstawiciele obu państw omówili ponadto sytuację w Syrii i Turcji oraz wyzwania spowodowane procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

  W trakcie uzgodnienia stanowisk w kwestiach dotyczących Partnerstwa Wschodniego UE przedstawiciel Litwy podkreślił stałe wsparcie dla wszystkich partnerów na Wschodzie. "Partnerstwo Wschodnie powinno pozostać w agendzie unijnej. Stała uwaga dla partnerów jest konieczna, by w tych państwach zapewnić postęp" - zauważył R. Kačinskas.

  Wiele uwagi w trakcie dyskusji poświęcono polityce bezpieczeństwa NATO i UE w związku ze zmieniającą się sytuacją w tym obszarze w Europie. "W celu odparcia nowych wyzwań dla bezpieczeństwa należy podjąć wspólny wysiłek. Do tej odpowiedzialności powinny poczuwać się wszystkie państwa członkowskie. Jedynie wykazując się jednością, będziemy mogli temu sprostać" - zaznaczył R. Kačinskas. Dyrektorzy Polityczni podkreślili znaczenie współpracy transatlantyckiej, omówili ponadto perspektywy relacji z nową administracją w USA.

  Podobne wiadomości Wszystkie wiadomości »

  Prenumerata wiadomości