Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS

Wspólne oświadczenie Polski, Estonii, Litwy i Łotwy

Data utworzenia 2020.03.05 / Aktualizacja 2020.03.05 14:06
  Wspólne oświadczenie Polski, Estonii, Litwy i Łotwy

  My, ministrowie spraw zagranicznych Litwy, Łotwy i Polski oraz podsekretarz stanu ds. europejskich Estonii, po wspólnej wizycie w Macedonii Północnej w dniach 3-5 marca 2020 roku, wyrażamy zdecydowane i jednoznaczne poparcie dla europejskich aspiracji krajów regionu Bałkanów Zachodnich oraz dla pewnej, opartej na merytorycznych przesłankach perspektywy ich pełnego członkostwa w Unii Europejskiej.

  W tym kontekście pragniemy wyrazić głęboką nadzieję, że Rada wyda w tym miesiącu zgodę na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną, zgodnie z najnowszymi pozytywnymi zaleceniami Komisji Europejskiej i przychylną oceną wysiłków obu tych krajów na rzecz reform, oraz w ślad za komunikatem Komisji w sprawie usprawnienia procesu rozszerzenia UE. Decyzja ta potwierdzi zaangażowanie i wiarygodność polityki rozszerzenia Unii Europejskiej.

  Jako przedstawiciele państw, które przyłączyły się do Unii Europejskiej szesnaście lat temu, podzielamy powszechne przekonanie, że unijna polityka rozszerzenia przyczynia się do osiągnięcia stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu zarówno w regionie Bałkanów Zachodnich jak i w całej Europie. Europejska integracja Bałkanów Zachodnich powinna zatem pozostawać strategicznym celem politycznym Unii Europejskiej.

  Estonia, Litwa, Łotwa i Polska niezmiennie wspierają państwa regionu Bałkanów Zachodnich w ich wysiłkach reformatorskich podejmowanych podczas procesu akcesyjnego. Wsparcia tego udzielamy w ramach relacji dwustronnych, na forum Unii Europejskiej i innych formatów wielostronnych. Tempo negocjacji akcesyjnych powinno zależeć jedynie od postępu w przeprowadzaniu reform w dziedzinach określonych przez Komisję i Radę, przestrzegania wartości unijnych i przystąpienia do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

  Foto: Tymon Markowski / Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

  Prenumerata wiadomości