Morocco

Created: 2014.02.06
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Maroko Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania  and the Government of the Kingdom of Morocco on the Abolition of Visa Requirements for Holders of Diplomatic Passports
  Rabatas, 2003.10.06
  Įsigaliojo 2005.06.19
  Vyriausybės 2005.02.09 nutarimas Nr.146
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 34

Subscribe to our newsletters