Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS
Rodyti nuo iki
Archyvas »
LR URM kviečia studentą(-ę) atlikti praktiką Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamente Įkelta2021.04.22

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija siūlo atlikti praktiką aukštosios mokyklos studentui (-ei). Studentas (-ė) turi būti baigęs (-usi) ne mažiau kaip du bakalauro studijų programos kursus.

Atranka į Lietuvos ambasados Armėnijoje sekretorės (-iaus) pareigybę Įkelta2021.04.19

Lietuvos Respublikos ambasada Armėnijos Respublikoje skelbia atranką į sekretorės (-iaus) pareigybę.

Atranka į Lietuvos ambasados Prancūzijoje raštvedžio (-ės) pareigybę Įkelta2021.04.19

Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos Respublikoje skelbia atranką užimti  raštvedžio (-ės) pareigybę.

Skelbiama atranka į Komercijos atašė asistento pareigybę Lietuvos Respublikos ambasadoje Vokietijoje Įkelta2021.04.16

Skelbiama atranka į Lietuvos Respublikos komercijos atašė Vokietijoje asistento pareigybę Lietuvos ambasadoje Berlyne.

Atranka į laikinai negalinčio eiti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus trečiojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas Įkelta2021.04.13

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus trečiojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį. Pareiginės algos koeficientas 6.9, priedo už rangą koeficientas - 1,8.

Teisės aktai, reglamentuojantys atrankas iš delegavimo rezervo Įkelta2017.07.03

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302006/asr

Pretendentų atrankos į civilines tarptautines arba Europos Sąjungos misijas ar operacijas tvarkos aprašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3954af821da611eb9604df942ee8e443?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=f587d1a7-c2b7-4a80-bfc4-aa95baa2c0f2

 

Kraunami skelbimai