Susitarimai

Sukurta 2014.02.17 / Atnaujinta 2020.05.25 14:40

Siekiant politinės asociacijos ir ekonominės integracijos, ES pasiūlė Rytų partnerystės šalims sudaryti Asociacijos susitarimus, taip pat apimančius ir išsamios bei visapusiškos laisvosios prekybos erdvės dalį (anglų k. – Association Agreements/ Deep and Comprehensive Free Trade Areas, AA/DCFTA).

3 iš 6 Rytų partnerystės valstybių – Ukraina, Sakartvelas ir Moldova – sudarė atitinkamus asociacijos susitarimus, kurie atitinkamai buvo pasirašyti 2014 m. birželio 27 d. (Ukraina dalį dokumento pasirašė jau 2014 m. kovo 21 d.). Sakartvelo ir Moldovos asociacijos su ES susitarimai įsigaliojo 2016 m. liepos 1 d., o Ukrainos –  2017 m. rugsėjo 1 d.

šie susitarimai neturi analogų ES tarptautinių sutarčių istorijoje – jie numato ne tik laipsnišką prekybos liberalizavimą, bet ir su juo tiesiogiai susietą Rytų partnerystės valstybių nacionalinės teisės suderinimą su ES teisynu.

Kitaip nei asocijuotos Rytų partnerės, Armėnija, Azerbaidžanas bei Baltarusija dalyvauja Rytų partnerystės politikoje siauresne apimtimi

ES ir Armėnijos santykiai remiasi 2017 m. lapkričio 24 d. pasirašytu ES ir Armėnijos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimu (angl. k. – Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement, CEPA), kuris nuo 2018 m. birželio 1 d. taikomas laikinai, kol vyksta ratifikavimo procedūros.  Lietuvos Respublikos Seimas jį ratifikavo 2018 m. gegužės 24 d.

Tęsiamos 2017 m. prasidėjusios derybos dėl naujojo ES susitarimo su Azerbaidžanu bei ES-Baltarusijos partnerystės prioritetų (Partnership Priorities) dokumento.