Australija

Sukurta 2021.03.04 / Atnaujinta 2021.03.04 15:47

Bendruomenės

Pavadinimas

Australijos lietuvių bendruomenės krašto valdyba

El. paštas [email protected]
Interneto svetainė www.australianlithuanians.org
Pavadinimas Australijos lietuvių bendruomenės Adelaidės apylinkė
Socialinė paskyra

Facebook

Pavadinimas Australijos lietuvių bendruomenės Brisbano apylinkė
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė lithuaniansinbrisbane.org
Pavadinimas Australijos lietuvių bendruomenės Geelongo apylinkė
El. paštas

[email protected]

Socialinė paskyra Facebook
Pavadinimas

Lietuviai Hobarto apylinkėje

El. paštas

[email protected]

Socialinė paskyra Facebook
Pavadinimas Australijos lietuvių bendruomenės Kanberos apylinkė
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė sites.google.com/view/lithuaniancommunityact
Socialinė paskyra Facebook
Pavadinimas

Australijos lietuvių bendruomenės Sydnėjaus apylinkė

Socialinė paskyra Facebook
Pavadinimas

Australijos lietuvių jaunimo sąjunga

El. paštas [email protected]

 Centrai, klubai, asociacijos

Pavadinimas

Australijos lietuvių skautų sąjunga

El. paštas [email protected]
Pavadinimas Melburno lietuvių klubas
Interneto svetainė www.lithuanianclub.com  
Pavadinimas Lietuvių informacijos centras Sidnėjuje
Interneto svetainė www.slic.org.au

 Žiniasklaida

Pavadinimas

Lietuvių bendruomenės spaudos sąjunga

Veikla Leidžia laikraštį “Mūsų Pastogė”
El. Pastas [email protected]
Interneto svetainė slic.org.au/Pastoge