Jungtinės Amerikos Valstijos

Sukurta 2021.03.04 / Atnaujinta 2021.03.04 16:36

Bendruomenės

Pavadinimas JAV lietuvių bendruomenė
Adresas 2711 W 71st St, Chicago, IL 60629
Telefono numeris (402) 203-1119
E. pašto adresas [email protected]  
Interneto svetainė http://lithuanian-american.org/lt/
Pavadinimas JAV lietuvių bendruomenės apygardos ir apylinkės
Interneto svetainė http://lithuanian-american.org/lt/apylinkiu-kontaktai/  
Lietuviškų vietų JAV žemėlapis http://map.truelithuania.com/

Kolektyvai, draugijos, asociacijos, centrai

Pavadinimas Lietuvių fondas
Adresas 14911 127th St., Lemont, IL 60439
Telefono/fakso numeris (+1 630) 257-1616, (+1 630) 257-1647
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė http://www.lithuanianfoundation.org
Pavadinimas Tautos fondas
Adresas 307 West 30th Street, New York, NY 10001-2703, USA
Telefono/fakso numeris (+1 212) 868-5860, (+1 212) 868-5815
Skype TautosFondasNYC
Interneto svetainė www.tautosfondas.org
Pavadinimas Lietuvių geneologų draugija
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.lithuaniangenealogy.org
Pavadinimas Lituanistikos tyrimų ir studijų centras
Adresas 5600 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636-1039, USA
Telefono/fakso numeris +1-773-434-4545, +1-773-434-9363
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė http://www.lithuanianresearch.org
Pavadinimas Balzeko lietuvių kultūros muziejus
Adresas 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
Telefono numeris (+1 773) 582-6500
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė http://www.balzekasmuseum.org
Pavadinimas Lietuvos vyčiai
Interneto svetainė www.knightsoflithuania.com
Pavadinimas Amerikos lietuvių teisininkų asociacija
Adresas 221 North Main Street, Suite 300, Ann Arbor, Michigan 48104
Telefono/fakso numeris 734.222.0088, 734.769.2196
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.javadvokatai.org
Pavadinimas Šiaurės Amerikos ateitininkų federacija
Adresas 12690 Archer Ave., Lemont, IL 60439
Telefono numeris (+1 630) 257-9769, (+1 781) 383-6081
Interneto svetainė http://www.ateitis.org
Pavadinimas Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga
Adresas Balzekas Museum of Lithuanian Culture, 6500 S. Pulaski, Chicago, IL
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Amerikos lietuvių kultūros archyvas
Adresas 37 Mary Crest Dr., Putnam, CT 06260
Telefono numeris (+ 1 860) 928-5197
Pavadinimas Pasaulio lietuvių centras
Adresas 14911 127th St., Lemont, IL 60439
Telefono numeris (+ 1 630) 257-8787
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.lithuanianworldcenter.org
Pavadinimas Jaunimo centras
Adresas 5600 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636
Telefono numeris (+1 773) 778-7501
Pavadinimas Filadelfijos lietuvių namai
Adresas 2715 East Allegheny Ave., Philadelphia, PA 19134
Interneto svetainė www.phillylac.org
Pavadinimas Lietuvių tautiniai namai
Adresas 3352 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Telefono numeriai (+1 323) 661-7605; (+ 1 323) 667-3080
Pavadinimas Lietuvių klubas
Adresas 4880 46th Ave North, St. Petersburg, FL 33714
Telefono numeris (+1 727) 525-2924
Pavadinimas Lietuvių švietimo ir kultūros centras
Telefono numeris (+1 561) 207-0433
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lietuvių klubas
Adresas 877 East 185 St., Cleveland, Ohio 44119
Pavadinimas Amerikos lietuvių klubas
Adresas Talisman Hall, 10433 Talisman Rd., Sun City, AZ
Telefono numeris (+1 602) 584-9728
Pavadinimas Lietuvių namai
Adresas 851-853 Hollins St., Baltimore, MD 21201
Telefono numeris (+1 410) 685-5787
Pavadinimas Los Andželo lietuvių liaudies šokių ansamblis „Spindulys“
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.spindulys.com
Pavadinimas Los Andželo pramoginių šokių ansamblis „Retro“
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Los Andželo Dramos sambūris
Telefono numeris (+1 310)-452-0027
Pavadinimas Los Andželo Teatras „Sezonų pauzės“
Pavadinimas Čikagos lietuvių liaudies šokių ansamblis „Lietuvos Vyčiai“
E. pašto adresas  
Pavadinimas Čikagos lietuvių liaudies šokių grupė „Grandis“
Telefono numeris (+1 1708) 422-3556
Pavadinimas Lemonto lietuvių liaudies šokių grupė „Spindulys“
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.spindulyslemont.org
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė „Suktinis“
E. pašto adresas gruodž[email protected]
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė „Vėjava“
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė  „Žaibas“
Telefono numeris (+1 608) 221-0316
Pavadinimas Gedimino lietuvių lituanistinės mokyklos tautinių šokių grupė
Adresas 2833 W. Grove Ave., Waukegan, IL   60085
Telefono numeris (+1 847) 244 4943
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė „Klumpė“
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė „Lietutis“
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė „Sambūris“
Telefono numeris (+1 508) 359-7891
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė „Aušrinė“
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė „Malūnas“
Interneto svetainė www.malunas.com
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė „Žilvinas“
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė „Linas“
Pavadinimas Scottsdale lietuvių liaudies šokių grupė „Saulė“
Telefono numeris (+1 602) 493-8473
Pavadinimas San Diego lietuvių liaudies šokių grupė „Jūra“
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Kansas Sičio lietuvių liaudies šokių grupė „Aidas“
Telefono numeris (+1 913) 299-1453
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Denverio lietuvių liaudies šokių grupė „Rūta“
Telefono numeris (+1 303) 770-6687
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Hartfordo lietuvių liaudies šokių grupė „Berželis“
Telefono numeris (+1 860) 521-6028
Pavadinimas West Haveno lietuvių liaudies šokių grupė „Vėtra“
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Bostono vyrų sekstetas
Telefono numeris (508) 998-9351
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Klyvlendo Dievo Motinos parapijos choras „Exultate“
Adresas 24985 Pleasant Trail, Richmond Heights, OH 44143
Pavadinimas Lietuviškų šokių grupė „Švyturys“
Adresas 5830 Marine Pkwy, Mentor on the Lake, OH 44060
Pavadinimas Klyvlendo jaunimo choras
Adresas 24985 Pleasant Trail, Richmond Heights, OH 44143
Pavadinimas Choras „Daina“
Telefono numeris (+1 561) 865-7158
Pavadinimas Filadelfijos lietuvių choras „Laisvė“
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Šv. Andriejaus bažnyčios choras „Laisvė”
Telefono numeris (+1-609) 671-1833
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lietuvių meno ansamblis „Dainava“
Vadovas Darius Polikaitis
Pavadinimas Vyčių choras
Adresas 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL 60629
Telefono numeris (708)-945-4910
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Niujorko Maironio lituanistinės mokyklos jaunimo choras
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos choras
Adresas 14911 W. 127th Street, Lemont, IL 60439
Telefono numeris (630) 257-5613
Interneto svetainė www.matulaitismission.com
Pavadinimas Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos vaikų choras „Vyturys“
Adresas 14911 W. 127th Street, Lemont, IL 60439
Telefono numeris (630) 257-5613
Interneto svetainė www.matulaitismission.com
Pavadinimas Saulės lituanistinės mokyklos choras
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.saulesmokykla.org
Pavadinimas Šv. Andriejaus parapijos choras
Adresas 1913 Wallace St. /19th St., Philadelphia, PA 19130
Telefono numeris (+1-215) 765-2322
Pavadinimas Vaikų choras „Varpelis“
Telefono numeris (+1 908) 918-0441
Pavadinimas Lietuvių liaudies šokių grupė
Telefono numeris (+1 908) 892-5045
Pavadinimas „Žiburio“ mokyklos choras
Adresas Detroit, MI, 25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI 48034
Telefono numeris (+1 734) 367-9979
Pavadinimas Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga (ŠALFASS)
Telefono numeris +1-732-317-9195
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.salfass.org
Pavadinimas Čikagos lietuvių krepšinio lyga
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.clkl.net
Pavadinimas Floridos lietuvių krepšinio lyga
Telefono numeris +1 561 574 0072
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Atlantos lietuvių sporto klubas
Adresas 2215 Krystle Way, Cumming, GA, 30041 USA
Telefono numeris +1770-633-6356
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Baltimorės lietuvių atletų klubas „Vilkas“
Adresas 2603 Myrtle Avenue, Baltimore, MD, 21227-2923 USA
Telefono numeris +1 410-247-0309
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Baltimorės lietuvių atletų klubas „Vilkas“
Adresas 1501 Frederick Avenue, Cattonsville, MD, 21228 USA
Telefono numeris +1 410-455-9737
Pavadinimas Baltimorės lietuvių atletų klubas „Vilkas“
Adresas 14318 Dairydale Court, Baldwin, MD, 21013 USA
Telefono numeris +1 410-592-5251
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Bostono lietuvių sporto klubas „Grandis“ (tinklinis)
Adresas 126 Blueberry Lane, Westwood, MA, 02090 USA
Telefono numeris +1 781-769-0120
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Bostono lietuvių sporto klubas „Grandis“ (krepšinis)
Adresas 30 Otis Street, Apt. 1, Somerville, MA, 2145 USA
Telefono numeris +1 617-888-0347
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos atletų sporto klubas „Lituanica“
Adresas 14911 127th Street, Lemont, IL 60439 USA
Telefono numeris +1 630 257-8787
Interneto svetainė www.lituanica.org
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Neris“ (krepšinis)
Adresas 21W411 Acorn Avenue, Glen Ellyn, IL, 60137 USA
Telefono numeris +1 630-469-1597, +1 773-255-9387
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Neris“ (tinklinis)
Adresas 14770 Ashford Drive, Lemont, IL, 60439 USA
Telefono numeriai +1 630-243-9084; +1 630-241-7852
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Žalgiris“
Adresas 14442 South Pheasant Lane, Homer Glen, IL, 60441-9288, USA
Telefono numeris +1 708-243-7547
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos Čikagos LSSK „Ąžuolas“
Telefono numeris +1 773-581-7374
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Radviliškis“
Adresas 7979 Williams Drive, Willowbrook, IL, 60527 USA
Telefono numeris +1 312-388-0006
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Rambynas“
Adresas Naperville 119 Olsen Drive Apt.2K, IL, 60540 USA
Telefono numeris +1 630-885-0102
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių teniso klubas
Adresas 128 S. Stone, LaGrange, IL, 60525 USA
Telefono numeris +1 708-288-4531
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių futbolo klubas „Lituanica“
Adresas 1277 Janas Lane, Lemont, IL, 60439 USA
Telefono numeris +1 773-616-9701
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių golfo klubas
Adresas 13857 Steepleview Lane, Lemont, IL, 60439 USA
Telefono numeris +1 630-243-8763
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių golfo klubas
Adresas 1236 Camelot Lane, Lemont, IL, 60439 USA
Telefono numeris +1 630-243-1432
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių stalo teniso klubas
Adresas 905 Warner Avenue, Lemont, IL, 60439 USA
Telefono numeris +1 630-257-3182
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Kretinga“
Adresas 13815 W.Shady Lane, Homer Glen, IL, 60491-9364 USA
Telefono numeriai +1 630-917-2165, +1 708-724-7205
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Vytis“
Adresas 603 67-th Place, Willowbrook, IL, 60527 USA
Telefono numeris +1 630-915-2769
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Atlantas“
Adresas 2947 Stockton Court, Naperville, IL, 60564 USA
Telefono numeris +1 630-788-4968
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Kaunas“
Adresas 333 N.Warwick Avenue, Westmont, IL, 60559 USA
Telefono numeris +1 708-692-7956
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Stumbras“
Adresas 11212 S.Cottonwood Drive, Unit D, Palos Hills, IL, 60465 USA
Telefono numeris +1 708-351-3303
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Čikagos lietuvių sporto klubas „Stumbras“
Adresas 25W460 Surrey Avenue, Naperville, IL, 60565 USA
Telefono numeris +1 847-293-4085
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Klyvlendo lietuvių sporto klubas „Žaibas“
Adresas 8697 Harvest Home Drive, Mentor, OH, 44060- 1967 USA
Telefono numeris +1 440-209-0440
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.zaibas.org
Pavadinimas Klyvlendo lietuvių golfo klubas
Adresas Medina, OH, 44256, USA
Telefono numeris +1 330-721-2424
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Klyvlendo lietuvių sporto klubas „Žaibas“
Adresas 34251 Ridge Road, Apt. 408, Willoughby, OH, 44094-2969 USA
Telefono numeris +1 440-833-0545
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Konektikuto lietuvių sporto klubas
Adresas 103 Shagbark Drive, Derby, CT, 06418 USA
Telefono numeris +1 203-278-0385
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Detroito lietuvių sporto klubas „Kovas“
Adresas 15876 Marsha Street, Livonia, MI, 48154 USA
Telefono numeris +1 248-576-1298
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Detroito lietuvių sporto klubas „Kovas“
Adresas P.O. Box 250309, Franklin, MI, 48025-0309 USA
Telefono numeris +1 248-865-0243
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Detroito lietuvių sporto klubas „Kaunas“
Adresas 2696 Warrior Drive, Wixom, MI, 48393 USA
Telefono numeris +1 248-703-0243
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Floridos lietuvių sporto klubas „Perkūnas“
Adresas 6625 12-th Avenue North, St. Petersburg, FL, 33710 USA
Pavadinimas Los Andželo lietuvių sporto klubas „Žara-Sukūrys“ (Los Andželo lietuvių sporto klubo „Banga“ padalinys)
Adresas 14020 Roblar Road, Sherman Oaks, CA, 91423 USA
Telefono numeris +1 818-728-1371
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Los Andželo lietuvių sporto klubas „Banga“
Adresas 42811 Yosemite Springs Drive, Coarsgold, CA, 93614 USA
Telefono numeris 559-642-6756
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Los Andželo lietuvių sporto klubas "Banga"
Adresas 3562 Eastham Drive, Culver City, CA, 90232 USA
Telefono numeris +1 310-908-8630
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.LALithuanians.com
Pavadinimas Los Andželo lietuvių sporto klubas „Banga“
Adresas 323 N.Kings Road, Los Angeles, CA, 90048 USA
Telefono numeris +1 310-701-8472 
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Minesotos lietuvių sporto klubas „Uodai“
Adresas 2400 East 125-th Street, Burnsville, MN, 55337-3138 USA
Telefono numeris +1 612-290-1732
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Nantuketo lietuvių sporto klubas „Olimpas“
Adresas 33 Surfside Road, Nantucket, MA, 2554 USA
Telefono numeris +1 774-229-6163
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Naujojo Džersio lietuvių sporto klubas „Liepsna“
Adresas 510 Avenel Street Apt.10, Avenel, NJ, 07001 USA
Telefono numeris +1 732-713-5108
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Naujojo Džersio sporto klubas „Statyba“
Adresas 1212 Pinetree Way, Belmar, NJ, 07719 USA
Telefono numeris +1 732-300-3259
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Niujorko lietuvių atletų klubas
Adresas 21 Edgewood Road, Darien, CT, 06820 USA
Telefono numeris +1 203-918-7031
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.nylak.com
Pavadinimas Niujorko lietuvių atletų klubas
Adresas 521 Greeley Avenue, Staten Island, NY, 10306-5449 USA
Telefono numeris +1 718-987-9703
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Niujorko lietuvių atletų klubas
Adresas 16 East 9-th Rd., Broad Channel, NY, 11693 USA
Telefono numeris +1 718-945-2735
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Niujorko lietuvių sporto klubas „Artojas“
Adresas 430 Ocean Parkway, Apt. 40, Brooklyn, NY, 11218 USA
Telefono numeris +1 646-281-4928
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Niujorko lietuvių sporto klubas „Perkūnas“
Adresas 8 Towne Lane, Centereach, NY, 11720 USA
Telefono numeris +1 631-846-6920
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Filadelfijos lietuvių sporto klubas „Aras“
Adresas 382 Holly Drive, South Hamton, PA, 18966 USA
Telefono numeris +1 267-934-4725
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Filadelfijos lietuvių sporto klubas „Aras“
Adresas 78 Mark Twain Drive, Hamilton Square, NJ, 08690 USA
Telefono numeris +1 609-586-2968
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas San Diego lietuvių teniso klubas „Aras“
Adresas 3522 Tierra Linda Lane, Fallbrook, CA, 92028  USA
Telefono numeris +1 760-723-4377
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Vašingtono lietuvių sporto klubas „Vėjas“
Adresas 5604 Eastburn Drive, Springfield, VA, 22151 USA
Telefono numeris +1 703-425-5540
E. pašto adresas [email protected]

Žiniasklaida

Pavadinimas „Draugas“
Adresas 4545 W. 63rd. Str. Chicago, Illinois 60629
Telefono numeris +1 773-585-9500
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.draugas.org
Pavadinimas „Amerikos lietuvis“
Adresas 7950 W. 99th. ST., Hickory Hills, IL 60457
Telefono/fakso numeris (+1 708) 546 3156/(+1866) 340 7495
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.alietuvis.com
Pavadinimas „Čikagos aidas“
Adresas 615 Academy Drive, Northbrook, IL 60062
Telefono/fakso numeris 847-272-9222/847-272-7755
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.aidas.us
Pavadinimas „Bičiulystė“
Adresas P.O.BOX 6247, Villa Park, IL 60148
Telefono numeris +1-630-290-0191
E. pašto adresai [email protected], [email protected]
Interneto svetainė www.biciulyste.com
Pavadinimas Bridges
Adresas 2715 E. Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134
Telefono numeris (+1 800)- 625 -1170
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lithuanian Heritage
Adresas P. O. Box 225, Lemont, IL 60439-0225, USA
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.LithuanianHeritage.com
Pavadinimas „Eglutė”
Interneto svetainė www.eglute.org
Pavadinimas Lituanus
Adresas 47 W. Polk St. Suite 100-300, Chicago, IL 60605
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.lituanus.org
Pavadinimas „Pensininkas“
Adresas 2711 West 71 street, Chicago, Illinois 60629
Telefono numeris (+1 773)-476 2655
Pavadinimas Amerikos lietuvių televizija
Adresas 14911 127th St., Lemont, IL 60439, JAV
Telefono numeris +1-708-839-9022
Pavadinimas Lietuvių radijo klubas
Adresas 127 Clark Drive, Los Angeles, CA  90048
Telefono numeris +1 310 275-2690
Pavadinimas Los Andželo lietuvių radijas
Adresas 847 19th Street, Santa Monica,CA
Telefono numeris +1 310 453-1504
Pavadinimas „Tėvynės garsai“
Vadovas Alfonsas Dzikas
Adresas 43 Mildred Road, W. Hartford, CT  06107
Telefono numeris +1 860 521-6028
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Lithuanian radio
Adresas 4459 S. Francisco Ave, Chicago, IL  60632
Telefono numeris +1 773 847-4903
Pavadinimas Margutis II
Adresas Chicago, IL 2711 W. 71st St.  60629
Telefono numeris +1 773 476-2242
Pavadinimas Studija "R"
Adresas P.O. Box 1161, Oak Park, IL 60304
Telefono numeris +1 708 386-0556
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.laikas.com
Pavadinimas Radijo valandėlė lietuviams
Adresas 719 S.Curley St., Baltimore, MD 21224
Telefono numeris +1 410-276-4598
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Amerikos lietuvių balso radijo klubas
Adresas 13436 Garfield, Redford, MI 48239
Telefono numeris +1 248-767-6136
Interneto svetainė www.wnzk.com
Pavadinimas Lietuviškų melodijų radijo valandėlė
Adresas 7405 Rockdale Ct., W. Bloomfield MI 48322
Telefono numeriai +1 248-669-2028, +1 248-553-0540
Interneto svetainė www.wpon.com
Pavadinimas Lietuvių radijo zona
Adresas P.O. Box 504, Union Pier, Michigan 49129
Interneto svetainė www.radioharborcountry.org
Pavadinimas Dainos aidas
Adresas 229 Nester St, Rochester, NY  14621
Pavadinimas Niujorko lietuvių radijas
Adresas 82-32 Bell Boulevard, Hollis Hills, NY 11427
Telefono numeris +1 718 776-1687
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.LietuviuRadijasNY.org
Pavadinimas Tėviškės aidai
Adresas 3144 Chadbourne Road, Shaker Heights, Ohio 44120
Telefono numeris +1 216 283-8853
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Tėvynės garsai
Adresas 4249 Lambert Rd, South Euclid, OH  44121
Telefono numeris +1 216 382-9268
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Echoes of Lithuania
Adresas 321 Conniston Ave, Pittsburgh, PA  15210
Telefono numeris +1 412 381-8669
E. pašto adresas [email protected]

Informacija internete

www.litua.com
www.lithchat.com