Kanada

Sukurta 2021.03.04

Bendruomenė

Pavadinimas Kanados lietuvių bendruomenė
Interneto svetainė http://www.klb.org

Kolektyvai, draugijos, asociacijos, centrai

Pavadinimas Lietuvių kredito kooperatyvas ,,Parama”
Interneto svetainė https://parama.ca/m%C5%ABs%C5%B3-istorija
Pavadinimas Monrealio lietuvių kredito unija ,,Litas”
Interneto svetainė http://www.montrealiolietuviai.org
Pavadinimas Prisikėlimo kredito kooperatyvas
Interneto svetainė http://www.rpcul.com
Pavadinimas Lietuvių kredito kooperatyvas ,,Talka”
Interneto svetainė http://www.talka.ca
Pavadinimas Lietuvių slaugos namai ,,Labdara“
Interneto svetainė http://www.labdara.ca
Pavadinimas Kanados lietuvių fondas
Socialiniai tinklai Facebook grupė
Pavadinimas Kanados lietuvių medikų draugija
Adresas 1 Aberfoyle Cres. Apt. 2001, Etobicoke, Ontario, M8X 2X8
Pavadinimas Toronto lietuvių Namai
Interneto svetainė https://www.lithuanianhouse.ca/
Socialiniai tinklai Facebook puslapis
Pavadinimas Pensionatas "Vilnius Manor"
Adresas 1700 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M6P 1A8
Pavadinimas Kanados lietuvių klubas Manitoboje
Adresas 251 Barker Blvd., Winnipeg, Manitoba, R3R 2H4
Pavadinimas „Anapilio“ sodyba
Interneto svetainė www.anapilis.ca
Pavadinimas Toronto lietuvių jaunimo ansamblis „Gintaras“
Interneto svetainė https://torontogintaras.com/author/ginta512/
Pavadinimas Šokių grupė „Gyvataras“
Interneto svetainė http://www.gyvataras.com/
Pavadinimas Šokių grupė „Atžalynas“
Interneto svetainė www.atzalynas.ca
Pavadinimas Choras „Volungė“
Interneto svetainė http://www.klb.org/kultura/
Pavadinimas Folklorinis ansamblis „Klevelis“
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Hamiltono Aušros vartų choras
Interneto svetainė http://www.klb.org/kultura/
Pavadinimas ,,Anapilio“ sodybos choras
Interneto svetainė www.gintareliai.com
Pavadinimas Monrealio vyrų choras
Interneto svetainė www.montrealiolietuviai.org
Pavadinimas Otavos vaikų choras
Interneto svetainė www.lietuviaiotavoje.org
Pavadinimas Monrealio lietuvių choras
Interneto svetainė http://www.klb.org/kultura/
Pavadinimas Krepšinio klubas „Anapilis“
Socialiniai tinklai Facebook puslapis
Pavadinimas Hamiltono lietuvių klubas ,,Kovas“
E. pašto adresas [email protected]
Pavadinimas Toronto sporto klubas ,,Ausra“
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.ausra.net

Žiniasklaida

Pavadinimas „Tėviškės Žiburiai“
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.tevzib.com
Pavadinimas Monrealio CFMB radijo lietuviška radijo programa
Pavadinimas Hamiltono CFMU radijo lietuviška radijo programa
E. pašto adresas [email protected]