Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmetis

Sukurta 2014.02.20 / Atnaujinta 2014.05.07 11:32

   

2014-ais metais Lietuva mini narystės Europos Sąjungoje (ES) dešimtmetį.

Po Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Lietuva ėmė siekti sugrįžti kuo greičiau į Europos šalių šeimą. Susiformavo strateginis tikslas – integracija į euroatlantines struktūras (ES ir NATO). 1995 m. gruodžio 8 d. Lietuva pateikė oficialią paraišką tapti Europos Sąjungos nare, o Stojimo derybas oficialiai pradėjo 2000 m. vasario 15 d. ir baigė 2002 m. gruodžio 13 d. 2003 m. balandžio 16 d. Atėnuose buvo pasirašyta Lietuvos ir dar devynių šalių Stojimo sutartis. 2003 m. gegužės 10 – 11 d. vykusio referendumo dėl stojimo į ES metu 91,07 procentų dalyvavusių pasisakė už Lietuvos narystę ES.

2004 m. gegužės 1 d. Lietuva tapo pilnateise Europos Sąjungos nare. Tą pačią dieną ES narėmis tapo Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija, Vengrija.

Šiandieninės Europos Sąjungos veikimo teisinis pagrindas – Lisabonos sutartis

ES veikia įvairiausiose politikos srityse: nuo vartotojų teisių iki saugumo ir gynybos. Žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms – tai pagrindinės ES vertybės. ES pasiekimai tarptautinėje arenoje 2012 m. buvo įvertinti Nobelio taikos premija už taikos, susitaikymo, demokratijos ir žmogaus teisių skatinimą Europoje.

Nesibaigiantis Lietuvos integracija į ES procesas suteikia galimybes ir paskatas Lietuvai tapti stipria ir modernia valstybe, toliau vystytis ir siekti ekonominio augimo ir visuomenės gerovės. Narystė ES užtikrina saugumą ir europinių vertybių puoselėjimą, skatina vykdyti struktūrines reformas, kurių naudą įvairiuose sektoriuose jaučia kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis.

2013 m. gruodžio 31 d. baigėsi pirmasis Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai. Jis įvertintas tarptautinės žiniasklaidos kaip “solidus debiutas”, nes pasiekti rezultatai pranoko daugelio lūkesčius. Lietuvos narystės ES dešimtmetis – tai proga pristatyti pasiektus Pirmininkavimo rezultatus, diskutuoti apie Lietuvos narystės bei pačios ES ateities viziją, euro įvedimą Lietuvoje.

Susijusios naujienos Visos naujienos »
3 @ European Union.jpg

Liepos 18 dieną užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis dalyvavo Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų taryboje Briuselyje, Belgijoje, kurioje aptarė Rusijos karą prieš Ukrainą ir tolesnius ES veiksmus, teikiant visokeriopą pagalbą Ukrainai, įskaitant ir jos atstatymą. Tarybos metu pasiektas politinis sutarimas dėl papildomos 500 mln. eurų karinės pagalbos teikimo Ukrainai. 

Užsienio reikalų ministro veikla » Europos Sąjunga »
Europos sajunga2.jpg

Liepos 18 dieną užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis dalyvaus Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų taryboje Briuselyje, Belgijoje, kurioje numatoma aptarti Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, ES santykius su Lotynų Amerikos ir Karibų šalimis bei ES skaitmeninę diplomatiją. 

Užsienio reikalų ministro veikla » Europos Sąjunga »
Handshake.jpg

Liepos 14-15 dienomis užsienio reikalų viceministras Raimundas Karoblis dalyvavo neformaliame Europos Sąjungos (ES) Bendrųjų reikalų tarybos (BRT) posėdyje Prahoje. Jame pristatyti ir aptarti Čekijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai, aptartas demokratinių institucijų atsparumo stiprinimas, skaidrus politinių partijų finansavimas, žiniasklaidos nepriklausomumas ir kova su dezinformacija. Taip pat įvyko ministrų diskusija dėl Konferencijos dėl Europos ateities (CoFE) rezultatų įgyvendinimo.

Ministerijos naujienos » Europos Sąjunga »
1.jpg

Birželio 21 dieną užsienio reikalų viceministras Raimundas Karoblis dalyvavo Europos Sąjungos (ES) Bendrųjų reikalų tarybos (BRT) posėdyje Liuksemburge, Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje. Posėdis buvo skirtas pasirengti birželio 23-24 dienomis vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos (EVT) posėdžiui, Konferencijos dėl Europos ateities rezultatų įgyvendinimo aptarimui, taip pat Europos semestro, ES-Jungtinės Karalystės santykių ir Reglamento dėl politinės reklamos skaidrumo ir atrankiojo adresavimo klausimams.

Europos Sąjunga »
2 @ European Union.jpg

Birželio 20 dieną užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis dalyvavo Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų taryboje Liuksemburge, kur aptarė Rusijos karą prieš Ukrainą, jo globalias pasekmes bei tolesnius ES veiksmus ir atsaką.

Užsienio reikalų ministro veikla » Europos Sąjunga »
Europos sajunga2.jpg

Birželio 20 dieną užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis dalyvaus Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų taryboje Liuksemburge, kurioje numatoma aptarti Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, ES santykius su Egiptu bei situaciją Afrikos kyšulyje.

Užsienio reikalų ministro veikla » Europos Sąjunga »