Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos diasporos politikos pagrindas – valstybės ir diasporos bendrystė

Sukurta 2022.07.20 / Atnaujinta 2022.07.20 10:33
   Lietuvos diasporos politikos pagrindas – valstybės ir diasporos bendrystė
   Lietuvos diasporos politikos pagrindas – valstybės ir diasporos bendrystė
   Lietuvos diasporos politikos pagrindas – valstybės ir diasporos bendrystė
   Lietuvos diasporos politikos pagrindas – valstybės ir diasporos bendrystė
   Lietuvos diasporos politikos pagrindas – valstybės ir diasporos bendrystė

   Liepos 19 dieną užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas dalyvavo Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) XVII Seimo sesijoje, skirtoje aptarti Lietuvos institucijų ir organizacijų bendradarbiavimą su PLB.

   Viceministras savo pranešime pristatė pagrindinius Lietuvos diasporos politikos prioritetus ir siekį stiprinti dialogą su diasporos organizacijomis, taip pat pakvietė bendruomenių atstovus aktyviai įsitraukti į Lietuvos gyvenimą ir vienyti pastangas su Lietuva, siekiant svarbiausių tikslų įgyvendinimo.

   „Kokia sritis bebūtų – ar lituanistinis švietimas, ar kultūra, ar sportas – tik bendromis pastangomis galime pasiekti norimus rezultatus. Lietuvos diasporos politikos pagrindas yra visų mūsų bendrystė, nes tik taip galime pasiekti, kad žodžiai „Esame viena tauta – kur begyventume“ taptų realybe“, – sakė E. Meilūnas. Viceministras taip pat dėkojo PLB ir atskirų kraštų bendruomenėms už aktyvią paramą su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai ir prašė paramą tęsti.

   Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022-2030 metai ir jas  įgyvendinančio veiksmų plano 2022-2024 metams rengime aktyviai dalyvavo diasporos politiką įgyvendinančios Lietuvos institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir įvairios diasporos organizacijos, įskaitant PLB ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungą (PLJS).

   PLB Seimas renkasi Lietuvoje kas trejus metus, kurio metu pristatoma praėjusios kadencijos valdybos ir atskirų komisijų bei komitetų veikla, aptariami diasporai aktualūs klausimai, vyksta PLB valdybos ir pirmininko rinkimai. Į Seimą kviečiami dalyvauti visų PLB atstovaujamų 54 kraštų bendruomenių (54 atstovai), jaunimo sąjungų pirmininkai (14 atstovų) ir rinkti delegatai (107 atstovai).

   PLB XVII Seimo sesija prasidėjo liepos 18 dieną PLB vėliavos pakėlimu Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje. PLB Seimas posėdžiauja Lietuvos Seimo rūmuose iki liepos 20 dienos, kuomet bus išrinkta naujoji PLB valdyba ir pirmininkas.