Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Viceministras M. Adomėnas dalyvavo ES Pietų Kaimynystės renginiuose Barselonoje

Sukurta 2021.11.30 / Atnaujinta 2021.11.30 12:15
  Viceministras M. Adomėnas dalyvavo ES Pietų Kaimynystės renginiuose Barselonoje

  Lapkričio 29 dieną užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas dalyvavo Barselonoje, Ispanijoje, vykusiame kasmetiniame Sąjungos Viduržemiui regioniniame forume, kuriame buvo aptarti Europos Sąjungos (ES) valstybėms ir Viduržemio jūros regionui aktualūs klausimai.

  „Iššūkiai, su kurias susiduria šiandienos pasaulis – pandemija, klimato kaita, terorizmas, ekstremizmas, nelegali migracija ir kiti – tik dar kartą patvirtina, kaip smarkiai yra susiję atskiri pasaulio regionai. Ir šiems iššūkiams įveikti būtina ieškoti naujų regioninio bendradarbiavimo stiprinimo kelių“, − kreipdamasis į forumo dalyvius pastebėjo viceministras M. Adomėnas. Viceministras pabrėžė, kad Lietuva ES kaimynystės politiką Rytų ir Pietų kryptimis laiko nedaloma, pažymėdamas, kad Lietuvos institucijos sukauptą patirtį, aktyviai dalyvaujant įvairiuose projektuose ES Rytų kaimynystės valstybėse, sėkmingai panaudoja ir įgyvendinamuose projektuose Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų regiono valstybėse − Egipte, Jordanijoje ir Palestinoje.

  Viceministras M. Adomėnas susitikime atkreipė dėmesį į Baltarusijos režimo bandymus dirbtinai sukurti nelegalios migracijos srautą į ES iš Baltarusijos teritorijos. „Baltarusijos režimas ne tik rizikuoja nelegaliai sieną kertančių asmenų gyvybėmis ir tiesiogiai prisideda prie išpuolių pasienyje su ES, bet ir skleidžia dezinformaciją apie šių veiksmų tikruosius kaltininkus Baltarusijoje“, − sakė viceministras, ragindamas visas valstybes neprisidėti prie Baltarusijos režimo organizuojamos žmonių kontrabandos. M. Adomėnas pakvietė tarptautinę bendruomenę remti ES veiksmus, spaudžiant Baltarusijos valdžią pradėti bendradarbiauti su Jungtinių Tautų (JT) ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir netrukdyti joms teikti humanitarinę pagalbą prie ES sienos Baltarusijoje pusėje esantiems migrantams.

  Barselonoje viceministras taip pat dalyvavo ES ir Pietų kaimynystės valstybių užsienio reikalų ministrų susitikime, kuriame aptartos atnaujintos bendradarbiavimo kryptys, o klimato kaita ir jos pasekmių mažinimas buvo įvardinti kaip veiklos prioritetai.

  Viceministras M. Adomėnas susitikime teigė, kad Lietuva JT klimato kaitos konferencijos (COP26) Glazge rezultatus vertina kaip žingsnį į priekį.

  Kalbėdamas apie Lietuvos pastangas kovoti su klimato kaitos pasekmėmis, M. Adomėnas pateikė Lietuvos pavyzdį, liudijantį, kad veiksmai, kurių buvo imtasi, nestabdo ekonomikos plėtros. Per pastaruosius 29 metus išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Lietuvoje buvo sumažintas 60 procentų, kai per tą patį laikotarpį šalyje sukurtas bendras vidaus produktas padidėjo 74 procentais.

  „Klimato kaitos pasekmių švelninimas negali būti sėkmingas vienos šalies pastangomis. Šiam tikslui būtina dvišalį, regioninį ir globalų valstybių bendradarbiavimą pakelti į naują lygį, apjungiant šalių pastangas, dalinantis gerosiomis praktikomis ir mokantis iš sėkmės istorijų“, − pabrėžė viceministras M. Adomėnas.

  Informacija žiniai

  ES Pietų kaimynystės politika apima ES valstybių narių bendradarbiavimą su Pietų partnerėmis - Alžyru, Egiptu, Izraeliu, Jordanija, Libanu, Maroku, Palestinos Autonomija; bendradarbiavimas su Libija ir Sirija suspenduotas). 2021 metais ši politika buvo peržiūrėta, atsižvelgiant į naujai iškilusius iššūkius - pandemiją ir jos pasekmes, ekonominį nuosmukį, didėjantį teroristinių išpuolių skaičių, organizuotą nusikalstamumą, migracijos krizę. Bendras ES interesas yra stabilizuoti regioną, siekti ekonominio augimo, gerinti investicinį klimatą, kurti darbo vietas. Išskiriamos 5 prioritetinės sritis: geras valdymas ir teisės viršenybė; gerovės kūrimas ir skaitmeninimas; saugumas ir taika; migracija ir judrumas; perėjimas prie žaliosios ekonomikos.