Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS
Rodyti nuo iki
Archyvas »
Atranka į pakaitinio Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento Ministro Pirmininko protokolo skyriaus antrojo sekretoriaus pareigas Įkelta2021.10.12

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento Ministro Pirmininko protokolo skyriaus antrojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį. Pareiginės algos koeficientas 7.7, priedo už rangą koeficientas - 1,8.

Atranka į pakaitinio Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento Vizitų skyriaus atašė pareigas Įkelta2021.10.12

Skelbiama atranka į laikinai negalinčio eiti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento Vizitų skyriaus atašė pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį. Pareiginės algos koeficientas 6.6, priedo už rangą koeficientas - 1,8.

LR URM kviečia studentą(-ę) atlikti praktiką Europos Sąjungos departamente Įkelta2021.10.11

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija siūlo atlikti praktiką aukštosios mokyklos studentui (-ei). Studentas (-ė) turi būti baigęs (-usi) ne mažiau kaip du bakalauro studijų programos kursus.

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Informacijos stebėjimo ir žiniasklaidos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas) Įkelta2021.10.08

Skelbiama atranka į Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Informacijos stebėjimo ir žiniasklaidos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę (pareiginės algos koeficientas 8,2).

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Sankcijų grupės vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas) Įkelta2021.10.08

Skelbiama atranka į Užsienio reikalų ministerijos Sankcijų grupės vyriausiojo specialisto pareigybę (pareiginės algos koeficientas 10).

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Visuomenės informavimo skyriaus viešojo administravimo specialisto pareigas Įkelta2021.10.07

Skelbiama atranka į Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Visuomenės informavimo skyriaus viešojo administravimo specialisto pareigas (A2 lygis, pareiginės algos koeficientas nuo 5,83 iki 7,26).

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento sekretoriaus pareigas Įkelta2021.10.07

Skelbiama atranka į Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento sekretoriaus pareigas (A2 lygis, pareiginės algos koeficientas nuo 5,61 iki 7,04).

Skelbiama atranka į pakaitinio administratoriaus pareigybę Lietuvos Respublikos ambasadoje Egipte Įkelta2021.09.15

Lietuvos Respublikos ambasada Egipto Arabų Respublikoje (toliau – Ambasada) skelbia atranką į pakaitinio administratoriaus, darbuotojo dirbsiančio pagal terminuotą darbo sutartį, pareigas.

Pareiginės algos koeficientas nuo 8,93.

REIKALAVIMAI:

  • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
  • mokėti lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
  • turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones;
  • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  • išmanyti raštvedybos taisykles;
  • sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą, pasirinkti darbo metodus;
  • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos, ministerijos ir diplomatinių atstovybių veiklą;
  • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

Privalumai: patirtis administravimo, dokumentų valdymo, finansų srityse. Arabų kalbos pagrindai. Sklandus minčių dėstymas raštu ir žodžiu, kruopštumas, atsakingumas ir komunikabilumas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

1. koordinuoja atstovybės administracinio-techninio personalo darbą;

2. organizuoja atstovybėje viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus;

3. rengia atstovybės paslaugų sutartis, vykdo jų sudarymo ir vykdymo kontrolę;

4. atsako už/vykdo materialinių vertybių (ilgalaikio turto ir atsargų) esančių atstovybėje, įsigijimą, panaudojimą ir saugojimą;

5. tvarko materialinių vertybių apskaitą, medžiagų, inventoriaus ir materialinių vertybių nurašymą;

6. dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;

7. aprūpina atstovybės darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;

8. rengia sutartis dėl atstovybėje esančių inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto;

9. užtikrina, kad atstovybėje esantys įrenginiai, prietaisai būtų techniškai tvarkingi ir tinkamai naudojami;

10. rūpinasi atstovybės ir/ar rezidencijos patalpų priežiūra;

11. kontroliuoja ir prižiūri švaros ir tvarkos palaikymą atstovybės patalpose;

12. padeda organizuoti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių gabenimą;

13. vairuoja atstovybės transportą, kai tai būtina jo tiesioginėms funkcijoms vykdyti;

14. organizuoja atstovybės renginius ir priėmimus;

15. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;

16. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;

17. formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;

18. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;

19. atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;

20. atlieka finansų valdymo funkcijas, kurios apima:

                       20.1. atstovybės išlaidų sąmatos sudarymą, vykdymą ir kontrolę;

                       20.2. atstovybės finansų apskaitą;

                       20.3. atstovybės finansų kontrolę;

                       20.4. ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje;

                       20.5. ataskaitų, pažymų ir kitų dokumentų rengimą ir teikimą;

                       20.6. atstovybės darbuotojų darbo ir kompensuojamo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą;

21. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Kandidatai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. rugsėjo 25 d. 17:00 val. (Egipto laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba (Europass CV) ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2021 m. rugsėjo 27-28 dienomis.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]

Kraunami skelbimai