Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijos Respublikoje skelbia atranką užimti sekretoriaus (-ės) pareigybę Prancūzijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu.

Sukurta 2021.09.28 / Atnaujinta 2021.09.28 10:17

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu, prancūzų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. būti susipažinusiam su Prancūzijos politine, ekonomine ir teisine sistema;
 8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Pagrindinės sekretoriaus (-ės) funkcijos:

 1. padeda atstovybės vadovui ar priskirtam darbuotojui;
 2. pagal kompetenciją rengia susirašinėjimo su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, projektus;
 3. pagal kompetenciją rengia raštų, lydraščių, notų ir kitų dokumentų projektus;
 4. raštu ir žodžiu atlieka vertimus iš lietuvių į prancūzų kalbą ir iš prancūzų į lietuvių kalbą;
 5. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
 6. atnaujina ir skelbia informaciją socialiniuose tinkluose, prižiūri ambasados internetinę svetainę;
 7. stebi žiniasklaidos pranešimus, rengia ir platina ambasados pranešimus žiniasklaidoje;
 8. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas – administracinio darbo patirtis.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis nuo 2022 m. sausio mėn. 3 d. šešių mėnesių laikotarpiui. Pareiginės algos koeficientas – 5,89.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. spalio 11 d. 17.00 val. (Paryžiaus laiku) elektroniniu paštu [email protected] turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV).

Papildoma informacija teikiama el. paštu [email protected]