Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Atranka į Lietuvos ambasados Prancūzijoje raštvedžio (-ės) pareigybę

Sukurta 2021.04.19 / Atnaujinta 2021.04.19 07:38

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu, prancūzų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu, anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
 8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Pagrindinės raštvedžio (-ės) funkcijos:

 1. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
 2. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 3. priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
 4. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
 5. rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
 6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
 7. atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
 8. formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
 9. pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;
 10. ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
 11. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas – administracinio ir konsulinio darbo patirtis.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas – 5,89.

Darbo pradžia – 2021 m. rugsėjo mėn.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. gegužės 3 d. 17.00 val. (Paryžiaus laiku) el. paštu [email protected] turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV).

Papildoma informacija teikiama el. paštu [email protected]