Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlandų Karalystėje skelbia kandidatų atranką raštvedžio (-ės) pareigybei užimti.

Sukurta 2021.09.03 / Atnaujinta 2021.09.08 11:47

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 
 2. mokėti lietuvių kalbą, anglų kalbą – įgudusio vartotojo C1 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
 8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma “Riboto naudojimo”, arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
 2. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 3. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
 4. priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
 5. rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
 6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
 7. atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
 8. formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
 9. pagal kompetenciją palaiko  ryšius su lietuvių bendruomene;
 10. ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
 11. vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobudžio tarnybinius pavedimus.

Privalumai: administracinio darbo patirtis ir olandų kalbos mokėjimas.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota 1 metų darbo sutartis. Siūlomas pareiginės algos koficientas nuo 5, 89.

Kandidatai (-ės), atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir ketinantys dalyvauti atrankoje, kviečiami iki š. m. rugsėjo 20 d. 17 val. (Nyderlandų laiku) pateikti savo gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba) ir motyvacinį laišką (lietuvių kalba) adresu Embassy of Lithuania, Laan van Meerdervoort 20, 2517 AK The Hague arba elektroniniu paštu [email protected]

Kandidatai gali būti pakviesti pokalbiui į ambasadą arba nuotoliniu būdu (telefonu). Į pokalbį kviečiami kandidatai bus informuojami asmeniškai.

Informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]

Susiję skelbimai Visi skelbimai »