Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Užsienio reikalų ministerija kviečia asociacijas ir viešąsias įstaigas teikti paraiškas veiklos projektams

Sukurta 2016.03.03 / Atnaujinta 2016.03.25 09:37

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia asociacijas ir viešąsias įstaigas teikti paraiškas veiklos projektams, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

Kvietimas teikti projektus skelbiamas vadovaujantis Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai, atrankos nuostatais (toliau – nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-91.

Asociacijos ir viešosios įstaigos kviečiamos teikti paraiškas pagal šias Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V- 266 patvirtintas prioritetines temas:

  • Valstybingumo ir pilietiškumo stiprinimas.
  • Parama valstybės užsienio politikai.
  • „Globali Lietuva“ – Lietuvos diasporos telkimas.
  • Tarpkultūriškumo ir žmogaus teisių puoselėjimas.

Projektų paraiškos priimamos iki 2016 m. balandžio 4 d. (nurodyta pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena).

Teikiant projektą reikia nurodyti prioritetinę temą, pagal kurią yra teikiamas projektas. Tais pačiais kalendoriniais metais tai pačiai organizacijai finansavimas gali būti skiriamas daugiau nei vienam projektui tik tuo atveju, jei projektai yra parengti pagal skirtingas prioritetines temas.

Projektus vertins Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai, atrankos komisija.

Atrankai turi būti pateikta nustatytos formos projekto paraiška. Vienas egzempliorius (word ir pdf) formatu turi būti pateiktas elektroniniu paštu [email protected] ir vienas paštu adresu: Užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir viešųjų ryšių departamentui, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511, Vilnius.

Maksimali Užsienio reikalų ministerijos finansuojama projekto dalis –  10 000 Eur. Ministerija gali finansuoti ne daugiau kaip 60% numatomų projekto įgyvendinimo išlaidų.

Užsienio reikalų ministerija pasilieka teisę keisti projektų paraiškų priėmimo terminus ir skelbti naujus konkursus. Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis tel. 87 065 2334, +3706 0406 852 arba e. paštu [email protected].