Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Atranka į Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Informacijos stebėjimo ir žiniasklaidos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas)

Sukurta 2021.10.08 / Atnaujinta 2021.10.08 11:56

Skelbiama atranka į Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento Informacijos stebėjimo ir žiniasklaidos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybę (pareiginės algos koeficientas 8,2).

Specialieji reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją viešojo administravimo, komunikacijos, politikos mokslų ar filologijos pagal kalbą (lietuvių) srityse, arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažiau nei 1 metų darbo patirtį analitinio darbo srityje;
 2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu, rusų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.
 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
 5. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.
 6. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
 7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 9. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 12. Darbo laiku stebi nustatytų naujienų agentūrų ir žiniasklaidos priemonių pranešimus aktualiais URM veiklai klausimais, skelbia juos ministerijos ekstraneto sistemoje.

 

Dokumentai priimami 10 darbo dienų  iki 2021 m. spalio 22 d. (įskaitytinai), per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (skelbimo Nr. 48761).

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected].