Dažniausiai užduodami klausimai

Sukurta 2020.03.19 / Atnaujinta 2020.06.01 09:55
 • Ar Lietuvos piliečiai gali patekti į Lietuvą karantino metu?
  Lietuvos piliečiai į Lietuvą yra įleidžiami, tačiau karantino laikotarpiu tęsiami patikrinimai pasienio kontrolės punktuose ir tikrinami į Lietuvos Respubliką atvykstantys ir iš jos išvykstantys asmenys.

  Reguliarūs skrydžiai keleiviams vežti į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vykdomi tik maršrutais (ar tik iš šalių), kuriems pritaria Vyriausybė užsienio reikalų ministro siūlymu. Nereguliarūs skrydžiai keleiviams į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vežti vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą leidimą vykdyti oro susisiekimą. Leidimai skrydžiams keleiviams vežti iš kitų šalių išduodami atsižvelgiant į valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytą valstybių sąrašą.

  Nuo gegužės 13 dienos, gavusi Lietuvos Vyriausybės leidimą, reguliarius skrydžius Frankfurto prie Maino (Vokietija) kryptimi iš Vilniaus atnaujina Lufthansa oro bendrovė.

  Nuo gegužės 18 dienos, gavusi Lietuvos Vyriausybės leidimą, reguliarius skrydžius Rygos kryptimi iš Vilniaus atnaujina airBaltic oro linijų bendrovė.

  Nuo gegužės 25 dienos, gavusi Lietuvos Vyriausybės leidimą, reguliarius skrydžius Talino kryptimi iš Vilniaus atnaujina airBaltic oro linijų bendrovė, taip pat reguliarius skrydžius į Norvegijos miestus iš Vilniaus atnaujina airBaltic ir WizzAir oro linijų bendrovės.

  Nuo gegužės 28 dienos oro linijų kompanija „Wizzair“ atnaujino skrydžius iš Vilniaus į Dortmundą ir atgal, iš Vilniaus ir Kauno į Einhoveną ir atgal. „AirBaltic“ pradės skrydžius iš Vilniaus į Berlyną bei Amsterdamą ir atgal.

  Informaciją apie atnaujinamus skrydžius į/iš Vilniaus oro uosto rasite čia.

  Informaciją apie valstybinės sienos kirtimą automobiliu rasite čia.

  Informaciją apie keltus rasite čia.


 • Kas gali atvykti į Lietuvą karantino metu?
  Lietuvos piliečiai į Lietuvą yra įleidžiami, tačiau karantino laikotarpiu patekimo į Lietuvą galimybės yra ribotos.

  Karantino metu draudžiama atvykti užsieniečiams, išskyrus:

  • Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš šių valstybių, jeigu valstybėje, kurioje jie teisėtai gyvena, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Tokių valstybių sąrašą nustato ir kiekvieną pirmadienį skelbia valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas;
  • užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai);
  • asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams, taip pat oficialių delegacijų nariams;
  • NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;
  • ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis;
  • sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems teikti sveikatos priežiūros paslaugų;
  • aukšto meistriškumo sportininkams ir juos aptarnaujančiam personalui, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ruoštis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose;
  • menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujančiam personalui;
  • žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;
  • kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir jų atvykimui pritaria Vyriausybė;
  • tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims, grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę; dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas; jūrininkams; besinaudojantiems supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal.


 • Ar užsienio pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, gali atvykti į Lietuvą karantino metu?
  Taip. Pagal Vyriausybės 2020-03-14 d. nutarimą Nr. 207, į Lietuvos Respublikos teritoriją karantino metu leidžiama atvykti užsieniečiams, kurie turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

  Atvykusieji iš užsienio turės privalomai izoliuotis 14 dienų, išskyrus nutarime nurodytas išimtis.


 • Mano sutuoktinis – ne Lietuvos pilietis. Ar jis gali atvykti į Lietuvą?
  Taip, užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai), atvykti į Lietuvą leidžiama. Atvykusieji iš užsienio turės privalomai izoliuotis 14 dienų, išskyrus pagal Vyriausybės 2020-03-14 d. nutarimą Nr. 207 nurodytas išimtis.


 • Ar galima išvykti iš Lietuvos karantino metu?
  Išvykti Lietuvos piliečiams yra leidžiama, tačiau kelionių galimybės vis dar išlieka ribotos.

  Nuo gegužės 13 dienos, gavusi Lietuvos Vyriausybės leidimą, reguliarius skrydžius Frankfurto prie Maino (Vokietija) kryptimi iš Vilniaus atnaujina Lufthansa oro bendrovė.

  Nuo gegužės 18 dienos, gavusi Lietuvos Vyriausybės leidimą, reguliarius skrydžius Rygos kryptimi iš Vilniaus atnaujina airBaltic oro linijų bendrovė.

  Nuo gegužės 25 dienos, gavusi Lietuvos Vyriausybės leidimą, reguliarius skrydžius Talino kryptimi iš Vilniaus atnaujina airBaltic oro linijų bendrovė, taip pat reguliarius skrydžius į Norvegijos miestus iš Vilniaus atnaujina airBaltic ir WizzAir oro linijų bendrovės.

  Nuo gegužės 28 dienos oro linijų kompanija „Wizzair“ atnaujino skrydžius iš Vilniaus į Dortmundą ir atgal, iš Vilniaus ir Kauno į Einhoveną ir atgal. „AirBaltic“ pradės skrydžius iš Vilniaus į Berlyną bei Amsterdamą ir atgal.

  Informaciją apie atnaujinamus skrydžius į/iš Vilniaus oro uosto rasite čia.

  Informaciją apie valstybinės sienos kirtimą automobiliu rasite čia.

  Informaciją apie keltus rasite čia.

 • Ar galėsiu grįžti į Lietuvą birželį ar vėliau, ir kokiu būdu?
  Karantino laikotarpiu patekimo į Lietuvą galimybės yra ribotos. Šiuo metu karantino režimas Lietuvoje pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d. 24:00 val.

  Reguliarūs skrydžiai keleiviams vežti į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vykdomi tik maršrutais (ar tik iš šalių), kuriems pritaria Vyriausybė užsienio reikalų ministro siūlymu. Nereguliarūs skrydžiai keleiviams į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vežti vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą leidimą vykdyti oro susisiekimą. Leidimai skrydžiams keleiviams vežti iš kitų šalių išduodami atsižvelgiant į valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytą valstybių sąrašą.

  Nuo gegužės 13 dienos, gavusi Lietuvos Vyriausybės leidimą, reguliarius skrydžius Frankfurto prie Maino (Vokietija) kryptimi iš Vilniaus atnaujina Lufthansa oro bendrovė.

  Nuo gegužės 18 dienos, gavusi Lietuvos Vyriausybės leidimą, reguliarius skrydžius Rygos kryptimi iš Vilniaus atnaujina airBaltic oro linijų bendrovė.

  Nuo gegužės 25 dienos, gavusi Lietuvos Vyriausybės leidimą, reguliarius skrydžius Talino kryptimi iš Vilniaus atnaujina airBaltic oro linijų bendrovė, taip pat reguliarius skrydžius į Norvegijos miestus iš Vilniaus atnaujina airBaltic ir WizzAir oro linijų bendrovės.

  Nuo gegužės 28 dienos oro linijų kompanija „Wizzair“ atnaujino skrydžius iš Vilniaus į Dortmundą ir atgal, iš Vilniaus ir Kauno į Einhoveną ir atgal. „AirBaltic“ pradės skrydžius iš Vilniaus į Berlyną bei Amsterdamą ir atgal.

  Informaciją apie atnaujinamus skrydžius į/iš Vilniaus oro uosto rasite čia.

  Informaciją apie valstybinės sienos kirtimą automobiliu rasite čia.

  Informaciją apie keltus rasite čia.


 • Ar grįžęs į Lietuvą privalėsiu izoliuotis?
  Visi grįžusieji ar atvykusieji iš užsienio į Lietuvą, kol galioja karantino režimas, turės privalomai izoliuotis 14 dienų. Šiuo metu karantino režimas pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d. 24:00 val.

  Reikalavimas izoliuotis netaikomas:

  • Lietuvos Respublikos, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš valstybių, kurių sąrašą pagal Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos valstybių sutartus kriterijus nustato ir kiekvieną pirmadienį skelbia valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas;
  • Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvos Respublikoje teisėtai gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos, kai buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ar Lenkijos Respublikoje;
  • Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos piliečiams bei šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš Estijos Respublikos ar Latvijos Respublikos, kai buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ar Lietuvos Respublikoje;
  • Lenkijos Respublikos piliečiams ir šioje valstybėje teisėtai gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems darbo, verslo ar studijų reikalais, jeigu per pastarąsias 14 dienų iki atvykimo į Lietuvos Respubliką jie nesilankė kitose valstybėse, išskyrus Lenkijos Respubliką ar Lietuvos Respubliką;
  • asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams, taip pat oficialių delegacijų nariams ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos nariams;
  • NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;
  • valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse dirbantiems asmenims, grįžusiems iš tarnybinių komandiruočių užsienyje;
  • sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems teikti sveikatos priežiūros paslaugų;
  • aukšto meistriškumo sportininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ruoštis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir jose dalyvauti, ir juos aptarnaujančiam personalui;
  • žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;
  • menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujančiam personalui;
  • specialiesiems kurjeriams, dirbantiems tranzitiniuose traukiniuose;
  • asmenims, vykstantiems tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją.

  Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai grįžtama iš valstybės (-ių), kurioje (-iose) sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų.


 • Kada galiu kreiptis į savivaldybę dėl saviizoliacijos vietos?
  Į savivaldybę galite kreiptis visais atvejais, kai Jums reikalinga saviizoliacija, bet neturite galimybių tinkamai izoliuotis. Savivaldybių kontaktus dėl izoliacijos rasite čia.

  Neturintiems savo transporto iš oro uosto nuvykti į izoliacijos vietą arba galimybės izoliuotis savo namuose, patariama dar prieš atvykstant į Lietuvą kreiptis į savivaldybės, kurioje yra priregistruotas arba į kurią atvyko, administraciją, kad jiems būtų suteikta reikalinga paslauga ir netektų ilgai lūkuriuoti oro uoste. Neturintys simptomų žmonės, kuriems nereikalinga izoliacijos vieta, transportas, galės vykti namo nuosavu transportu arba juos pavežti galės artimieji.

  Izoliavimosi sąlygas ir kriterijus gyvenamajai vietai, kad būtų leista izoliuotis namuose, galima perskaityti čia.


 • Ar galiu izoliuotis savo patalpose?
  Izoliavimosi sąlygas ir kriterijus gyvenamajai vietai, kad būtų leista izoliuotis namuose, galima perskaityti čia.


 • Gyvenu užsienyje, bet noriu atskristi į artimųjų laidotuves Lietuvoje. Ar privalėsiu izoliuotis?
  Visi grįžusieji ar atvykusieji iš užsienio į Lietuvą, kol galioja karantino režimas, turės privalomai izoliuotis 14 dienų. Šiuo metu karantino režimas pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d. 24:00 val.

  Išimtis taikoma asmenims, atvykusiems organizuoti artimųjų laidotuves, palaikų pargabenimą ir/arba dalyvauti artimųjų šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse. Asmenys, pageidaujami būti atleisti nuo izoliacijos, turi užpildyti prašymą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. Daugiau informacijos čia.

  Daugiau informacijos dėl COVID-19, karantino režimo ir rekomendacijų gyventojams galite rasti interneto svetainėje www.koronastop.lt ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.


 • Ką daryti, jeigu nusprendus likti užsienio valstybėje ar nepavykstant grįžti dėl atšauktų skrydžių, baigiasi turimos vizos ar bevizio režimo terminas?
  Dėl vizos pratęsimo galimybių ar kitų su vizomis susijusių klausimų prašome kreiptis į konkrečios valstybės migracijos tarnybas ir buvimo šalies Lietuvos ambasadą.


 • Jeigu atskrisiu į Rygą / Taliną, ar automobiliu galėsiu kirsti Lietuvos sieną?
  Taip. Sienos kirtimas leidžiamas per visus valstybės sienos su Latvijos Respublika perėjimo punktus. Daugiau informacijos vykstantiems iš Latvijos rasite čia.

  Svarbu!Jei į Lietuvą grįžtate per Latviją iš kitos užsienio valstybės (pvz., Švedijos), būtina privalomai izoliuotis 14 dienų.


 • Jei atskrisiu į Rygą / Taliną, kaip man grįžti iš Latvijos / Estijos?
  Taip. Sienos kirtimas leidžiamas per visus valstybės sienos su Latvijos Respublika perėjimo punktus. Daugiau informacijos vykstantiems iš Latvijos rasite čia.

  Svarbu! Jei į Lietuvą grįžtate per Latviją iš kitos užsienio valstybės (pvz., Švedijos), būtina privalomai izoliuotis 14 dienų.


 • Ar galiu vykti per Lenkijos teritoriją?
  Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės (EEE) ar Šveicarijos Konfederacijos piliečiai ir jų sutuoktiniai bei vaikai, norėdami kirsti Lenkijos Respublikos teritoriją, vykstant į gyvenamąją ar rezidavimo vietą, gali tai padaryti tranzitu, trunkančiu ne ilgiau kaip 12 valandų nuo Lenkijos Respublikos sienos kirtimo momento.

  Įvažiuojant į Lenkiją sausumos perėjose, jūros ir oro uostuose kirsti sieną taip pat gali:

  • Užsieniečiai, kurie yra Lenkijos piliečio sutuoktiniai arba vaikai, arba globojami Lenkijos piliečių;
  • Užsieniečiai turintys ,,lenko kortą“ (Karta Polaka);
  • Diplomatinių misijų vadovai bei diplomatinių-konsulinių misijų nariai, t. y. asmenys turintys diplomatinį rangą bei jų šeimų nariai;
  • Užsieniečiai turintis leidimą nuolat arba laikinai gyventi Lenkijos Respublikos teritorijoje;
  • Užsieniečiai turintys teisę dirbti Lenkijos Respublikos teritorijoje, t.y. užsieniečiai turintys teisę dirbti tomis pačiomis teisėmis kaip Lenkijos piliečiai; turintys leidimą dirbti, taip pat turintys liudijimą, kad yra įrašyti į sezoninio darbo sąrašą ir kurie: atlieka darbą Lenkijos Respublikos teritorijoje arba; pateikia dokumentus įrodančius, kad pradės dirbti nedelsiant po sienos kirtimo.
  • Užsieniečiai, kurie vairuoja transporto priemonę naudojamą vežti prekes ar keleivius, o jų sienos kirtimas vyksta jų profesinės veiklos t. y. prekių ar keleivių vežimo rėmuose.

  Ypač pagrįstais atvejais pasienio punkto komendantas, gavęs vyriausiojo pasienio tarnybos komendanto sutikimą, gali leisti užsieniečiams, kitiems nei nurodyti aukščiau, įvažiuoti į Lenkijos Respublikos teritoriją.

  Informaciją apie Lenkijoje galiojančią tvarką rasite čia.


 • Ar galiu vykti per Vokietijos teritoriją?
  Vykimas tranzitu per Vokietiją leidžiamas, jei asmuo vyksta į savo nuolatinę gyvenamąją ar darbo vietą kitoje šalyje. Vokietijos policijos pareigūnams palikta teisė spręsti dėl leidimo suteikimo vykti tranzitu per Vokietiją. Būtina turėti tolesnę kelionę įrodančius dokumentus (pvz., kelto bilietus ar darbo sutartį ir pan.). Keliaujantiems tranzitu asmenims karantinavimosi prievolė Vokietijoje netaikoma.

  Nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d. išlieka Vokietijos sienos kontrolė su Šveicarija, Austrija ir Prancūzija, tačiau ji bus lankstesnė – leidžiami visi sienos perėjimo punktai, tikrinimai bus nereguliarūs. Išlieka reikalavimas turėti pagrindą atvykti, tačiau jis jau gali būti asmenis – lankyti artimuosius, mokslas ir pan.

  Su Liuksemburgu kontrolės nelieka, tačiau bus padidintas policijos budėjimas 30 km pasienio ruože (kaip Nyderlandų ir Belgijos pasienyje). Lieka oro transporto su Ispanija ir Italija kontrolė.

  Daugiau informacijos apie kelionių sąlygos Vokietijoje yra šalies federalinės užsienio reikalų, vidaus reikalų ir sveikatos ministerijų svetainėse.


 • Ar tebevyksta piliečių registracija Lietuvos atstovybėse?
  Jei esate užsienio valstybėje ir Jums reikalinga neatidėliotina konsulinė pagalba, kreipkitės į buvimo šalies atstovybę elektroniniu paštu. Elektroninio pašto adresą rasite čia.

  Atkreipiame dėmesį, kad dėl daugelyje valstybių įvestų apribojimų ambasadose yra pasikeitusi konsulinių paslaugų teikimo tvarka ir apimtis. Daugiau informacijos teiraukitės konkrečioje ambasadoje.


 • Kur rasti daugiau informacijos?
  Daugiau informacijos dėl COVID-19, karantino režimo ir rekomendacijų gyventojams galite rasti interneto svetainėje www.koronastop.lt ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

  „Karštoji linija“ nemokamas telefonas 1808 (teikiamos konsultacijos gyventojams 8:00 - 23:00 kiekvieną dieną; galima skambinti ir rašyti trumpąsias SMS žinutes; skambinant iš užsienio +370 (37) 367 963).

  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) karštosios linijos (+370 6 187 9984) darbo dienomis konsultuoja nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais nuo 8:00 val. iki 15:45 val.) Taip pat dėl naujosios koronaviruso infekcijos galima kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected], kuriuo į visuomenės užklausas dėl koronaviruso atsakinėja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) specialistai.

  Taip pat dėl naujosios koronaviruso infekcijos galima kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected], kuriuo į visuomenės užklausas dėl koronaviruso atsakinėja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) specialistai.