Dažniausiai užduodami klausimai

Sukurta 2020.03.19 / Atnaujinta 2020.08.05 09:31
 • Ar Lietuvoje vis dar galioja karantinas?
  Vyriausybė priėmė sprendimą atšaukti karantiną nuo 2020 m. birželio 16 d. 24.00 val., tačiau liko galioti paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės. Lietuvoje liko galioti trečias (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygis.

  Nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. pratęsta laikina vidaus sienos kontrolė, vykdant į Lietuvos Respubliką atvykstančių asmenų patikrinimus prie vidaus Europos Sąjungos sienos: tarptautiniuose oro uostuose ir Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Tai reiškia, kad bus tikrinami tik atvykstančių lėktuvais arba keltais asmenų pasai. Atvykstančių sausumos keliais asmenų pasai nebus tikrinami.


 • Kaip Lietuvos piliečiams parvykti į Lietuvą?
  Nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. pratęsta laikina vidaus sienos kontrolė, vykdant į Lietuvos Respubliką atvykstančių asmenų patikrinimus prie vidaus Europos Sąjungos sienos: tarptautiniuose oro uostuose ir Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Tai reiškia, kad bus tikrinami tik atvykstančių lėktuvais arba keltais asmenų pasai. Atvykstančių sausumos keliais asmenų pasai nebus tikrinami.

  Taikomas reguliarių skrydžių ir keltų atvykimo į Lietuvą iš paveiktų šalių ribojimas (paveiktos šalys, kuriose sergamumo rodiklis per paskutiniąsias 14 dienų bus didesnis negu 25 atvejų 100 tūkstančių gyventojų). Iš šiame paveiktų šalių sąraše esančių valstybių sugrįžusieji ar atvykusieji priskiriami turėjusiems sąlytį ir jiems privaloma 14 dienų izoliacija.

  Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas keliaujantiems rasite čia

  Informaciją apie atnaujinamus skrydžius į/iš Vilniaus oro uosto rasite čia. Informaciją apie atnaujinamus skrydžius į/iš Kauno oro uosto rasite čia. Informaciją apie atnaujinamus skrydžius į/iš Palangos oro uosto rasite čia.

  Informaciją apie valstybinės sienos kirtimą automobiliu rasite čia.
  Informaciją apie keltus rasite čia.


 • Ar galima išvykti iš Lietuvos į užsienio valstybes?
  Kelionės rekomendaciją konkrečiai valstybei galite pasitikrinti https://keliauk.urm.lt puslapyje.

  Šiuo metu galiojančiu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimu, visiems užsieniečiams, atvykstantiems iš trečiųjų šalių (nepriklausančių Europos ekonominės erdvės valstybėms, Šveicarijai ir Jungtinei Karalystei), bus privaloma dviejų savaičių izoliacija. Išimtis ir daugiau informacijos galite rasti čia.

  Atkreipiame dėmesį, kad sergamumo situacija gali pasikeisti labai greitai ir tai gali lemti būtinų apribojimų tiek užsienio valstybėse, tiek Lietuvoje atnaujinimą. Lietuvos piliečiai, planuojantys keliones į užsienį, ypač už Europos ribų, raginami itin atsakingai įvertinti galimus kelionės trikdžius ir pasidomėti užsienio valstybėse vis dar taikomais reikalavimais atvykusiems izoliuotis ir pan.

  Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja parsisiųsti programėlę „Keliauk saugiai“ ir gauti aktualią konsulinę informaciją bei tiesioginius ministerijos pranešimus esant krizinei situacijai užsienio šalyje - iOS: https://goo.gl/dOxeli, Android: https://goo.gl/rPwrfx.

  Birželio 15 d. pradėjo veikti svetainė Re-open EU, padėsianti ES piliečiams greitai rasti informaciją apie juos dominančią ES šalį, COVID-19 situaciją, visuomenės saugumą ir sveikatos protokolus bei informaciją apie poilsio paslaugas ir maitinimo įstaigas ES šalyse.


 • Ar užsienio piliečiai gali atvykti į Lietuvą?
  Vyriausybė priėmė sprendimą atšaukti karantiną nuo 2020 m. birželio 16 d. 24.00 val., tačiau liko galioti paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės. Nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. pratęsta laikina vidaus sienos kontrolė.

  Šiuo metu galiojančiu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimu, visiems užsieniečiams, atvykstantiems iš trečiųjų šalių (nepriklausančių Europos ekonominės erdvės valstybėms, Šveicarijai ir Jungtinei Karalystei), bus privaloma dviejų savaičių izoliacija. Išimtis ir daugiau informacijos galite rasti čia.

  Į šalį draudžiama atvykti užsieniečiams, išskyrus:

  • Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečius ir šiose valstybėse teisėtai gyvenančius asmenis, atvykstančius iš šių valstybių, jeigu valstybėje, kurioje jie teisėtai gyvena, sergamumo COVID-19 liga rodiklis per paskutiniąsias 14 dienų bus didesnis negu 25 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Tokių valstybių sąrašą kiekvieną pirmadienį skelbia valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas;

  • užsieniečius, kuriems priimtas sprendimas išduoti nacionalinę vizą ar leidimą gyventi;

  • užsieniečius, turinčius teisę gyventi Lietuvoje patvirtinančius dokumentus, ir užsieniečius, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvoje, šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai);

  • užsieniečius, turinčius Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą;

  • ne Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu bus pasiektas abipusis susitarimas tarp valstybių dėl piliečių įleidimo;

  • diplomatus ir jų šeimos narius ir juos aptarnaujantį personalą, taip pat oficialių delegacijų narius;

  • NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius;

  • ekipažų ir įgulų narius, dirbančius tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdančius tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis;

  • sveikatos priežiūros specialistus, atvykstančius į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;

  • menininkus, atvykstančius kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujantį personalą;

  • žurnalistus, atvykstančius užsienio reikalų ministro leidimu;

  • aukšto meistriškumo sportininkus, sporto ir fizinio aktyvumo specialistus, instruktorius ir jų šeimų narius švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu

  • kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir jų atvykimui pritaria Vyriausybė;

  • tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstančius asmenis, kurie arba grįžta į savo gyvenamosios vietos valstybę; arba dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas; jūrininkus ir besinaudojančius supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal.

  Nuo 2020 m. birželio 17 d. pratęsta laikina vidaus sienos kontrolė ir taikomas reguliarių skrydžių ir keltų atvykimo į Lietuvą iš paveiktų šalių ribojimas (paveiktos šalys, kuriose sergamumo rodiklis per paskutiniąsias 14 dienų bus didesnis negu 25 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Iš šiame paveiktų šalių sąraše esančių valstybių sugrįžusieji ar atvykusieji priskiriami turėjusiems sąlytį ir jiems privaloma 14 dienų izoliacija. Užsieniečiai iš šių šalių į Lietuvą atvykti gali tik išimtiniais atvejais. Turintiems leidimą – taip pat privaloma izoliuotis 14-likai dienų.

  Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas keliaujantiems rasite čia


 • Ar galiu vykti per Lenkijos teritoriją?
  Nuo birželio 12 dienos panaikinta sienos kontrolė su Lenkijos Respublika. Į kaimyninę šalį galima vykti nenurodant jokių pagrindžiančių priežasčių.

  Informaciją apie Lenkijoje galiojančią tvarką rasite čia.


 • Ar grįžęs iš užsienio turėsiu izoliuotis?
  Nuo 2020 m. birželio 17 d. pratęsta laikina vidaus sienos kontrolė ir taikomas reguliarių skrydžių ir keltų atvykimo į Lietuvą iš paveiktų šalių ribojimas (paveiktos šalys,sergamumo rodiklis per paskutiniąsias 14 dienų bus didesnis negu 25 atvejų 100 tūkstančių gyventojų.

  Jeigu grįžtate ar atvykstate iš šalies, įskaitant tranzitu, kurioje sergamumo rodiklis yra didesnis nei 16 atvejų 100 tūkst. gyventojų per paskutiniąsias 14 dienų ir šalis yra paveiktų šalių sąraše, 14 dienų izoliacija yra privaloma, taip pat privaloma ne vėliau kaip per 24 val. nuo atvykimo užsiregistruoti Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre užpildant formą.

  Jeigu grįžtate ar atvykstate iš šalie, kurioje sergamumo rodiklis yra mažesnis nei 16 atvejų 100 tūkst. gyventojų per paskutiniąsias 14 dienų, rekomenduojama laikytis bendrųjų COVID-19 infekcijos prevencijos priemonių.

  Klausimais, susijusiais su izoliacijos tvarka pasibaigus karantinui, maloniai prašome kreiptis:

  „Karštoji linija“ nemokamas telefonas 1808 (teikiamos konsultacijos gyventojams 8:00 - 20:00 val. kiekvieną dieną; galima skambinti ir rašyti trumpąsias SMS žinutes; skambinant iš užsienio +370 (37) 367 963).

  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) karštosios linijos (+370 6 187 9984) darbo dienomis konsultuoja nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais nuo 8:00 val. iki 15:45 val.) Taip pat dėl naujosios koronaviruso infekcijos galima kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected], kuriuo į visuomenės užklausas dėl koronaviruso atsakinėja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) specialistai.


 • Kur rasti daugiau informacijos?
  Daugiau informacijos dėl COVID-19, karantino režimo ir rekomendacijų gyventojams galite rasti interneto svetainėje www.koronastop.lt ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

  „Karštoji linija“ nemokamas telefonas 1808 (teikiamos konsultacijos gyventojams 8:00 - 23:00 kiekvieną dieną; galima skambinti ir rašyti trumpąsias SMS žinutes; skambinant iš užsienio +370 (37) 367 963).

  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) karštosios linijos (+370 6 187 9984) darbo dienomis konsultuoja nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais nuo 8:00 val. iki 15:45 val.) Taip pat dėl naujosios koronaviruso infekcijos galima kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected], kuriuo į visuomenės užklausas dėl koronaviruso atsakinėja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) specialistai.