Dažniausiai užduodami klausimai

Sukurta 2020.03.19 / Atnaujinta 2020.03.27 13:15
 • Ar Lietuvai uždarius sienas į šalį visai neskraidys lėktuvai, ar Lietuvos piliečiai gali patekti į Lietuvą po karantino įvedimo?
  Oro transportui Lietuvos sienos nėra uždaromos. Tačiau dauguma oro bendrovių nutraukė skrydžius į Lietuvą arba ketina tai padaryti. Lietuvos piliečiams sugrįžti galimybės kasdien mažėja, tačiau į Lietuvą jie yra įleidžiami.
  Asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija, išskyrus:
  • ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir neturi COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų, jei darbdavys jiems užtikrina tinkamas trumpesnes nei 14 dienų izoliacijos sąlygas;
  • oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose ir neturinčius COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų.

  Valstybės sienos kirtimas vykdomas per šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus:

  • automobilių kelių: Kalvarija–Budziskas, Saločiai–Grenstalė, Būtingė–Rucava, Smėlynė–Medumi, Medininkai–Kamenyj Log, Raigardas–Privalka, Kybartai–Černyševskoje, Panemunė–Sovetsk, Šalčininkai–Benekainys, Lazdijai–Aradninkai;

  • geležinkelio: Vilniaus geležinkelio stoties, Stasylos–Benekainys, Kena–Gudagojis, Šeštokai–Trakiškės. Valstybės sienos kirtimas, vykdant komercinį ir (ar) tarptautinį krovinių vežimą, papildomai vykdomas per šiuos geležinkelio tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: Stasylos–Benekainys, Pagėgiai–Sovetsk, Joniškis–Meitenė, Turmantas–Kurcums, Kybartai-Nesterov;

  • oro uostų: Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus;

  • jūrų uostų: Pilies, Malkų įlankos, Būtingės naftos terminalo ir Molo pasienio kontrolės punktus.

  Krovininės transporto priemonės, kurių masė didesnė nei 7,5 tonos, nuo kovo 20 d. 1 val. Lietuvos laiku (0.00 val. Lenkijos laiku) negalės vykti per Lazdijų - Ogrodnikų pasienio kontrolės punktą. Visos transporto priemonės, kurių masė yra mažesnė nei 7,5 tonos, ir toliau galės vykti per Lazdijų - Ogrodnikų kontrolės punktą.

  Laikinų apribojimų keliaujantiems Europoje žemėlapis: • Kas gali atvykti į Lietuvą karantino metu?
  Užsieniečiams draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus:

  • ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius krovinių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis;
  • asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių;
  • NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius.

  Lietuvos piliečiai į Lietuvą yra įleidžiami. 14 dienų karantinas namuose visiems grįžusiems yra privalomas, išskyrus:

  • ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir neturi COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų, jei darbdavys jiems užtikrina tinkamas trumpesnes nei 14 dienų izoliacijos sąlygas;
  • oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose ir neturinčius COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų.

  Taip pat žiniai: asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo, suformavus asmenų ar transporto priemonių grupes ir užtikrinus šių grupių privalomą palydą (konvojų) iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus leidžiamas iki karantino galiojimo pabaigos – balandžio 13 d. 24:00 val.

  Supaprastintas asmenų tranzitas iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis.


 • Kas gali išvykti iš Lietuvos karantino metu?
  Remiantis Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacija, karantino laikotarpiu Lietuvos Respublikos piliečiams bus leidžiama išvykti iš Lietuvos Respublikos, jei jie pateiks įrodantį dokumentą, kad:
  • turi deklaruotą gyvenamąją vietą užsienyje arba
  • vyksta į savo darbo vietą
  arba:
  • yra ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse;
  • vykdo komercinius tarptautinius visų rūšių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis;
  • Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.
  Užsienio valstybėje dirbančių Lietuvos piliečių darbo santykius patvirtina:
  • asmens deklaruota gyvenamoji vieta užsienyje (darbų atlikimo valstybėje) arba
  • jų pateikti išsamūs ir visapusiški įrodymai apie egzistuojančius darbo santykius kelionės tikslo valstybėje.
  Tipiniai pavyzdiniai dokumentai, kurie galėtų būti pakankami sprendimui priimti:
  • leidimo dirbti gretimoje užsienio valstybėje kopija;
  • kompetentingų valstybės institucijų sertifikuota Juridinių asmenų registro išrašo kopija;
  • kompetentingos valstybės institucijos išduoto vadovo (direktoriaus) pažymėjimo arba darbo sutarties kopija ir socialinio draudimo pažymėjimo arba kompetentingos valstybės institucijos pažymos, patvirtinančios, kad asmuo apdraustas socialiniu draudimu, kopija.

  Išimtiniais atvejais Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas gali leisti asmeniui išvykti. Tam reikėtų kreiptis el. paštu [email protected] su argumentuotu prašymu ir pateikti visus pagrindimui reikalingus dokumentus.

  Užsieniečiams nėra draudžiama išvykti iš Lietuvos.

 • Ar grįžęs į Lietuvą privalėsiu izoliuotis?
  Visi grįžusieji iš užsienio į Lietuvą turės privalomai izoliuotis 14 dienų.

  Išskyrus:

  • ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir neturi COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų, jei darbdavys jiems užtikrina tinkamas trumpesnes nei 14 dienų izoliacijos sąlygas;
  • oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose ir neturinčius COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų.

  Vadovaujantis 2020 m. kovo 25 d. Sveikatos apsaugos ministro sprendimu Nr. V-536 sąlytį su COVID-19 turėję asmenys, grįžę iš užsienio valstybių, turi būti izoliuoti šiomis sąlygomis:

  • Leidžiama asmenį izoliuoti namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, jei asmuo užtikrina, kad izoliavimo vietos sąlygos atitinka taisyklių reikalavimus ir pasirašo sutikimą būti izoliuotam namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje. Asmenims, neturintiems savo transporto, pervežimą organizuoja gyvenamosios vietos savivaldybė;
  • Asmuo yra izoliuojamas jo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose, jeigu asmuo negali užtikrinti, kad jo namų ar kitos gyvenamosios vietos sąlygos atitinka minėtų taisyklių reikalavimus, arba jei jis išreiškė norą būti izoliuotas jo gyvenamosios savivaldybės numatytose izoliavimo patalpose, arba atsisakė pasirašyti sutikimą būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje. Tokiems asmenims yra užtikrinamas transportavimas į šias patalpas.;
  • Asmuo yra izoliuojamas savivaldybės (pagal patekimo į Lietuvą vietą) administracijos numatytose izoliavimo patalpose, jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvoje. Tokiems asmenims yra užtikrinamas transportavimas į šias patalpas.
  • Kiekvienam asmeniui yra išduodama medicininė kaukė, kuri privalo būti dėvima pervežimo į izoliavimo vietą metu;
  • Mobilios tepinėlių paėmimo brigados iš asmenų paims tepinėlius laboratoriniams tyrimams dėl COVID-19 atlikti ir nedelsiant informuos apie tyrimų rezultatus;
  • Izoliuotiems asmenims savivaldybės administracija organizuos maitinimą, būtiniausių priemonių (vaistų, higienos prekių, drabužių) pristatymą ar perdavimą iš artimųjų asmenų, bus užtikrinama patalpų priežiūra;
  • Izoliuotiems asmenims draudžiama palikti izoliavimo vietą visą izoliavimo laikotarpį ir lankytis bendrose izoliavimo vietos patalpose;
  • Izoliavimas asmenims nemokamas, tačiau yra galimybė būti izoliuotam geresnėse patalpose, jei sutinkama už tai susimokėti.

  Vilkikų vairuotojams, grįžus ar atvykus iš užsienio valstybių, rekomenduojama izoliuotis 14 dienų laikotarpiui arba iki kito numatyto išvykimo, jei išvykimo diena ankstesnė nei baigiasi 14 dienų laikotarpis.
  Jei vairuotojai neturi galimybių patys pasirūpinti izoliavimosi patalpomis, jomis turi pasirūpinti transporto priemonių valdytojai (darbdaviai).


 • Ar tebevyksta piliečių registracija Lietuvos atstovybėse?
  Piliečių, neturinčių galimybių savarankiškai grįžti į Lietuvą registracija atstovybėse baigta 2020 m. kovo 17 d. 18:00 val. Lietuvos laiku. Tačiau net ir po šios datos, jei esate užsienio valstybėje ir Jums reikalinga konsulinė pagalba, kreipkitės į buvimo šalies atstovybę elektroniniu paštu. Elektroninio pašto adresą rasite Keliauk.urm.lt.


 • Ar bus organizuojamas piliečių, įstrigusių užsienyje, pargabenimas?
  Susisiekimo ministerija informuoja, kad iš užsienio šalių norintys grįžti Lietuvos piliečiai iki kovo 27 d. galės parvykti specialiai organizuojamais užsakomaisiais skrydžiais. Ministerija ragina visus pageidaujančius grįžti skubiai pasinaudoti šia galimybe. Vėliau specialūs skrydžiai nenumatomi.

  Prašome nuolat sekti oro uostų bei oro bendrovių teikiamą informaciją apie vykdomus skrydžius bei informaciją Užsienio reikalų ministerijos puslapyje, Lietuvos ambasados, akredituotos buvimo šalyje, ir kitų atsakingų institucijų tinklapiuose ir Facebook paskyrose apie dar egzistuojančias kelionių galimybes.

  Po kovo 27 d. specialūs skrydžiai būtų organizuojami nebent išimties tvarka, jei kažkurioje užsienio šalyje liktų daug įstrigusių lietuvių arba jei ES šalys organizuotų bendrą piliečių repatrijavimą. Jei būtų vykdomas organizuotas Lietuvos piliečių pervežimas iš jų buvimo šalies į Lietuvą, su užsiregistravusiaisiais Lietuvos atstovybėje bus susisiekta elektroniniu paštu arba telefonu informuojant apie komercinių skrydžių galimybes ir transportavimo kainą. Svarbu – dėl ribotų resursų ir valstybių sienų uždarymų pargabenimas galėtų būti vykdomas tik išimtiniais atvejais. Užsiregistravimas pargabenimo į Lietuvą negarantuoja.

  Iki tol Lietuvos Respublikos piliečiams rekomenduojame ieškoti galimybių karantino laikotarpiu likti toje šalyje, kurioje jie yra ir vadovautis atsakingų institucijų rekomendacijomis.


 • Per kur skristi, jei jungiamieji oro uostai užsidarinėja?
  Teiraukitės avialinijų, sekite informaciją internete: URM Facebook paskyrą, Lietuvos ambasadų paskyras socialiniuose tinkluose, Keliauk.urm.lt, parsisiųskite programėlę Keliauk Saugiai, stebėkite oro uostų informaciją ir tarptautines naujienas. Neoficialus nuolat atnaujinamas kelionių apribojimų sąrašas. Nuorodos į Vilniaus ir Kauno oro uostų informaciją apie tebevykdomus skrydžius: Vilnius; Kaunas. Informacija apie galimus kelionės maršrutus nuolat kinta.

  Informacija apie aktualius dienos skrydžius skelbiama ir Užsienio reikalų ministerijos puslapyje.
  Laikinų apribojimų keliaujantiems Europoje žemėlapis: • Ar būtina kuo skubiau grįžti į Lietuvą, ar galima saugiai laukti kur nors užsienyje iki atostogų pabaigos?
  Įpareigojimo piliečiams grįžti į Lietuvą nėra. Įvertinkite, ar nuolat besikeičiančioje situacijoje jums saugiau grįžti į Lietuvą, ar, jei turite galimybių, pasilikti užsienio valstybėje. Įvertinkite ir tokias aplinkybes kaip vizos pratęsimas, rizika užstrigti tarpiniuose oro uostuose, neapibrėžtumą, kiek tęsis su COVID-19 susiję kelionių apribojimai. Dauguma valstybių, ypač Europoje, uždaro savo sienas, tad artimiausiu laikotarpiu grįžimas į Lietuvą bus vis sudėtingesnis. Jei matote, kad išvykimas iš buvimo šalies itin komplikuotas dėl uždarytų sienų, nutrauktų skrydžių ir pan., gali būti saugiau šiuo metu likti buvimo šalyje, jei turite tinkamas gyvenimo sąlygas ir nėra būtinybės skubiai grįžti namo. Jei iki jūsų išvykimo dienos buvimo šalyje būtų įvestas karantinas, piliečiams rekomenduojame susirasti gyvenamąją vietą, kur galėtų izoliuotis, sekti vietos institucijų informaciją ir laikytis jų nurodymų.

 • Ką daryti, jeigu nusprendus likti užsienio valstybėje ar nepavykstant grįžti dėl atšauktų skrydžių, baigiasi turimos vizos ar bevizio režimo terminas?
  Dėl vizos pratęsimo galimybių ar kitų su vizomis susijusių klausimų prašome kreiptis į konkrečios valstybės migracijos tarnybas.

 • Ar užsienyje gyvenantys ir gyvenamąją vietą užsienyje deklaravę Lietuvos piliečiai galės atskristi, pabūti čia kelias dienas ir skristi atgal?
  Kol galioja karantinas, visi, atvykę iš užsienio, turi izoliuotis 14 dienų, išskyrus:

  • ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir neturi COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų, jei darbdavys jiems užtikrina tinkamas trumpesnes nei 14 dienų izoliacijos sąlygas;
  • oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose ir neturinčius COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų.

  Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. V-499 Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose, nuo kovo 24 dienos visiems parvykusiems iš užsienio, net ir neturintiems klinikinių COVID-19 ligos simptomų, reikės 14 dienų izoliuotis savivaldybių administracijų numatytose patalpose. Iš užsienio grįžusieji į šias patalpas bus pervežami savivaldybės organizuotu transportu.


 • Esu studentas užsienio valstybėje, ar galiu likti šioje šalyje?
  Įpareigojimo piliečiams grįžti į Lietuvą nėra. Įvertinkite, ar nuolat besikeičiančioje situacijoje jums saugiau grįžti į Lietuvą, ar, jei turite galimybių, pasilikti užsienio valstybėje. Dauguma valstybių, ypač Europoje, uždaro savo sienas, tad artimiausiu laikotarpiu grįžimas į Lietuvą bus vis sudėtingesnis.

 • Ar užsienio pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, gali atvykti į Lietuvą karantino metu?
  Pagal LRV 2020-03-14 d. nutarimą Nr. 207 visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną užsieniečiams draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką išskyrus:

  • ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius krovinių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis;
  • asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių;
  • NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius.

 • Rytoj/kitą savaitę grįžtu iš Anglijos, Danijos, Ispanijos automobiliu, mikroautobusu. Ar galėsiu kirsti Lenkijos sieną?
  Lenkijos Vyriausybė dėl epidemiologinės grėsmės nuo kovo 15 d. vidurnakčio uždarė savo sienas. Tai reiškia, kad įvedama sienų kontrolė, stabdomas tarptautinis oro ir geležinkelių susisiekimas. Užsieniečiai į šalį neįleidžiami. Keliaujantiems lengvaisiais automobiliais šiuo metu rekomenduojame rinktis keltų iš kaimyninių valstybių opcijas. Daugiau informacijos apie šiuo metu egzistuojančias kelionių į Lietuvą galimybes galite rasti čia.

  Laikinų apribojimų keliaujantiems Europoje žemėlapis: • Užsiimu siuntų gabenimu iš Anglijos. Ar galėsiu kirsti Lenkijos sieną?
  Įvedus apribojimus, į Lenkiją gali įvažiuoti:

  • Lenkijos Respublikos piliečiai;
  • Užsieniečiai, esantys santuokoje su Lenkijos piliečiu arba yra Lenkijos piliečio nuolatinėje priežiūroje;
  • Užsieniečiai turintys Lenko kortą (Karta Polaka);
  • Diplomatinių atstovybių vadovai ir diplomatinio bei konsulinio personalo darbuotojai, t. y. asmenys, turintys diplomatinį statusą, bei jų šeimos nariai;
  • Užsieniečiai, turintys laikino arba nuolatinio gyvenimo leidimą Lenkijos Respublikoje;
  • Užsieniečiai, turintys leidimą dirbti Lenkijos teritorijoje, t. y. užsieniečiai turintys tokią pačia teisę dirbti, kaip ir Lenkijos piliečiai, turintys darbo leidimą, sezoninio darbo leidimą, turintys pareiškimą dėl užsieniečio darbo vykdymo Lenkijos Respublikos teritorijoje;
  • Užsieniečiai, vairuojantys krovininiai transportą;

  Daugiau informacijos galite rasti čia.
  Laikinų apribojimų keliaujantiems Europoje žemėlapis: • Jeigu rytoj skrisiu į Rygą, ar automobiliu galėsiu kirsti Latvijos-Lietuvos sieną?
  Nuo kovo 17 d. 0.00 val. Latvija atšaukė tarptautinius organizuotus keleivių pervežimus oru, jūra ar keliais. Privatus asmenų judėjimas per Latvijos vidines ES sienas leidžiamas. ES vidinių sienų kontrolė neatkuriama. Lietuvos piliečiai vykstantys į Lietuvą privačiu transportu gali be apribojimų kirsti Latvijos sausumos sienas iš Estijos, Rusijos ir Baltarusijos, ir įvažiuoti į šalį, jei keliauja tranzitu į Lietuvą.

  ● Latvijo️s-Lietuvos sieną Lietuvos piliečiai privačiu transportu ar pėsčiomis gali kirsti Saločiai-Grenctale, Būtingė-Rucava arba Smėlynė-Medumi sienos kirtimo postuose.
  ● Vykstant iš Estijos į Lietuvą, Estijos-Latvijos sieną galima kirsti Ikla-Ainaži, Lilli, Valga-Valka ir Murati postuose.
  ● Vykstant iš Rusijos į Lietuvą per Latviją - per Terehovo, Grebnevo ir Vientulu pasienio kirtimo postus.
  ● Vykstant iš Baltarusijos į Lietuvą per Latviją - per Paternieku, Silenes sienos kirtimo postus.

  Šiuo metu yra tokie būdai pasiekti Lietuvą, atvykstant iš Latvijos:

  ● Iki Lietuvos sienos galima vykti taksi / BOLT ir sieną kirsti pėsčiomis. Toliau kelionę galėsite tęsti iš Saločių, Būtingės ar Smėlynės sienos perėjimo posto savo artimųjų, draugų arba vietiniais taksi automobiliais. Rygoje veikiančios taksi įmonės: BOLT, Red Cab (+371 60 008 383), Airbaltic Taxi (+371 20008500), Panda Taxi (+371 67600006). Orientacinė kelionės kaina iki sienos taksi apie 80 Eur.

  ● Keliauti išsinuomotu automobiliu (automobilius kelionei į Lietuvą nuomoja SIXT, AVIS ir kiti). Į vieną pusę automobilius nuomoja AVIS (+371 67225876) ir SIXT (+371 67207121)

  Iki Lietuvos pasienio galima keliauti su City Bee. Įsigaliojus karantinui, visi į Lietuvą sugrįžtantys asmenys bus karantinuojami bei izoliuojami valstybės numatytose vietose, todėl atvykus į Lietuvos pasienį, automobilį ten galima palikti, o tolimesniutransportu pasirūpins valstybės atstovai.

  Rezervuoti automobilį Latvijoje arba Estijoje galima, susikūrus tos šalies City Bee paskyrą. Tai galima padaryti pagal instrukciją žemiau:

  1. Atsidarykite Citybee aplikacijos žemėlapį ir spauskite „Daugiau“;
  2. Spauskite „Nustatymai“;
  3. Spauskite „Atsijungti“;
  4. Spauskite ant rodyklės šalia „Lietuva“;
  5. Spauskite „Latvija“;
  6. Spauskite „Naujas vartotojas“ ir sekite tolimesnes instrukcijas aplikacijoje.

  Atvykus į Lietuvos pasienį, automobilį reikia palikti bet kurioje City Bee leistinoje statyti zonoje nepažeidžiant kelių eismo taisyklių. Kadangi per programėlę automobilio užrakinti negalima, būtina susisiekti su CityBee pagalbos telefonu 8 700 44844 ir informuokite apie pabaigtą kelionę, CityBee automobilį užrakins.

  Visi automobiliai atvykę iš Latvijos arba Estijos bus išimami iš automobilių parko, kad jais negalėtų naudotis kiti vartotojai, 72 val. karantinuojami ir dezinfekuojami.

  CityBee rekomenduojama rintis ir kelionei iš oro uosto iki namų Lietuvoje. Taip galite išvengti socialinio kontakto apsaugodami save ir kitus. Po šios kelionės taip pat būtina informuoti CityBee pagalbos telefonu 8 700 44844, kad CityBee galėtų pasirūpinti automobiliu.

  ● Keliauti iki sienos Latvijos vietinio susisiekimo maršrutiniais autobusais (daugiau informacijos -
  www.bezrindas.lv) ir sieną kirsti pėsčiomis. Lietuvoje bilietų ieškoti galima čia - www.autobusubilietai.lt.


 • Sveiki, dirbu Liuksemburge, Islandijoje, Vokietijoje. Ar galėsiu išvykti?
  Taip, jei pateiksite darbo santykius įrodančius dokumentus.

  Karantino laikotarpiu Lietuvos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos draudžiama, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.