linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

„Brexit“ naujienos

Sukurta 2018.01.17 / Atnaujinta 2019.03.22 15:34

Brexit kalendorius

2019 m. pradžia JK parlamento balsavimas dėl Išstojimo sutarties ir Politinės deklaracijos dėl ES ir JK ateities santykių pagrindų (meaningful vote)
2019 m. pradžia ES Tarybos (BRT) sprendimai dėl Išstojimo sutarties pasirašymo ir sudarymo
2019 m. pradžia EP balsavimas dėl JK Išstojimo sutarties
2019 m. kovo 29 d. JK išstojimo iš ES data
2020 m. gruodžio 31 d. pereinamojo laikotarpio pabaiga

Bendra informacija apie Brexit derybas

2016 m. birželio 23 d. referendume dauguma Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – JK) rinkėjų balsavo už JK išstojimą iš Europos Sąjungos (toliau – ES). 2017 m. kovo 29 d. JK, vadovaudamasi ES sutarties 50 straipsnio nuostatomis, pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš ES. JK narystė ES pasibaigs 2019 m. kovo 29 d. Nuo 2017 m. gegužės vyko ES ir JK išstojimo derybos, kurias likusių ES 27 valstybių narių vardu vedė Europos Komisija (toliau – EK). Derybos buvo baigtos 2018 m. lapkričio 14 d., ES ir JK vyriausiesiems  derybininkams pasiekus susitarimą dėl derybinio paketo, kuris apima JK Išstojimo iš ES sutarties projektą ir Politinės deklaracijos dėl ateities santykių metmenis. Šiam suderėtam paketui 2018 m. lapkričio 14 d. pritarė JK Vyriausybė. Metmenų pagrindu, įtraukiant valstybes nares ir lygiagrečiai derinant su JK buvo parengta Politinė deklaracija dėl ES ir JK ateities santykių pagrindų. Lapkričio 25 d. neeilinė Europos Vadovų Taryba (50 str.) pritarė Išstojimo sutarties projektui, patvirtino Politinę deklaraciją dėl ateities santykių. Kad teisiškai įsigaliotų, JK Išstojimo iš ES sutarčiai dar turės pritarti JK parlamentas bei Europos Parlamentas, taip pat ES Taryba turės priimti sprendimus dėl šios sutarties sudarymo ir pasirašymo.  Jeigu Išstojimo sutartis įsigalios, 2019 m. kovo 30 d. prasidės pereinamasis laikotarpis, kuris tęsis iki 2020 gruodžio 31 d. (jis leistų nukelti JK išstojimo iš ES pasekmes iki minėtos datos). Kol nepasibaigęs JK išstojimo iš ES procesas, JK galioja visos narystės ES teisės ir pareigos.

Naujienlaiškio prenumerata