Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo su kitomis vėliavomis būdai

Sukurta 2014.01.28 / Atnaujinta 2024.01.22 14:05
Jeigu kartu keliamos kelios vėliavos, jos turi būti keliamos laikantis šio eiliškumo:
 
 • Lietuvos valstybės vėliava;
 • Lietuvos valstybės istorinė vėliava;
 • užsienio valstybių vėliavos;
 • Europos Sąjungos vėliava;
 • tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavos;
 • Respublikos Prezidento vėliava;
 • Lietuvos kariuomenės ar jos karinių vienetų vėliavos;
 • statutinių institucijų vėliavos;
 • apskričių vėliavos;
 • savivaldybių vėliavos;
 • Lietuvos etnografinių regionų vėliavos;
 • miestų, miestelių ir kaimų vėliavos;
 • užsienio lietuvių bendruomenių vėliavos;
 • kitos vėliavos.

!

Galima iškelti daugiau negu vieną Lietuvos valstybės arba kitą vėliavą.
Ant pastato fasado Lietuvos valstybės vėliava iškeliama kairiajame laikiklyje, ES – dešiniajame.   Prie pastato Lietuvos valstybės vėliava iškeliama ant kairiojo stiebo,
ES – ant dešiniojo.
 
     
     
Jeigu stiebai išdėstyti išilgai įėjimo kairėje pusėje, Lietuvos valstybės vėliava iškeliama ant stiebo, kuris yra labiausiai nutolęs nuo įėjimo.   Jeigu stiebai išdėstyti išilgai įėjimo dešinėje pusėje, Lietuvos valstybės vėliava iškeliama ant stiebo, kuris yra arčiausiai įėjimo.
 
     
  Keliant Lietuvos valstybės vėliavą su Europos Sąjungos ir organizacijos vėliavomis, Lietuvos valstybės vėliava turi būti keliama pirma, Europos Sąjungos – antra, organizacijos – trečia.
     
  Keliant Lietuvos valstybės vėliavą su kitų valstybių vėliavomis ir ES vėliava, pirma keliama Lietuvos valstybės vėliava, po to kitų valstybių vėliavos (jų eiliškumas nustatomas abėcėlės tvarka), paskutinė keliama ES vėliava.
 

 

Keliant Lietuvos valstybės vėliavą su Lietuvos valstybės istorine vėliava bei kitos valstybės ir ES vėliava, pirma keliama Lietuvos valstybės vėliava, po to Lietuvos istorinė vėliava, kitos valstybės vėliava ir paskutinė keliama ES vėliava.

 

  Keliant Lietuvos valstybės vėliavą su apskrities, savivaldybės ir tarptautinės viešosios organizacijos vėliavomis, Lietuvos valstybės vėliava keliama pirma, tarptautinės viešosios organizacijos – antra, apskrities – trečia, savivaldybės – ketvirta
 
Keliant daugiau negu vieną vėliavą, vėliavas galima kelti pakaitomis arba grupuojant.