Vizų režimo supaprastinimas ir liberalizavimas

Sukurta 2014.02.17 / Atnaujinta 2020.05.25 14:41

Viena svarbiausių bendradarbiavimo su Rytų partneriais sričių, duodančios apčiuopiamų rezultatų jų piliečiams – vizų režimo supaprastinimas bei visiškas jo liberalizavimas.

Asocijuotų Rytų partnerių – Ukrainos, Sakartvelo ir Moldovos– vyriausybėms sėkmingai įgyvendinus vizų režimo liberalizavimo veiksmų planus (angl. k. – Visa Liberalization Action Plan), šių šalių piliečiams, turintiems biometrinius pasus, buvo panaikintas reikalavimas vykstant į ES turėti galiojančią Šengeno vizą.

Moldova buvo pirmoji, pasiekusi šį tikslą – jos atžvilgiu bevizis režimas įsigaliojo 2014 m. balandžio 28 d. Sakartvelo piliečiai šia teise gali naudotis nuo 2017 m. kovo 28 d., o Ukrainos – nuo 2017 m. birželio 11 d.

Kitų Rytų partnerystės šalių – Armėnijos, Azerbaidžano ir Baltarusijos piliečių atžvilgiu vizų režimas išlieka.

Šios šalys su ES yra sudariusios vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimus (angl. k. – Visa Facilitation and Readmission Agreements). Armėnijos atveju jie įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d., o Azerbaidžano – nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. 2020 m. pasirašyti ir ratifikuoti ES ir Baltarusijos vizų režimo supaprastinimo bei readmisijos susitarimai turėtų įsigalioti 2020 metų antrojoje pusėje. Efektyvus šių susitarimų įgyvendinimas ateityje atvers galimybę pradėti ES dialogą dėl vizų režimo liberalizavimo su šiomis valstybėmis.