Wiceministrowie

Wiceminister

Mantas Adomėnas

Obszary działalności i funkcje wiceministra M. Adomėnasa

  • nadzoruje kwestie związane z kształtowaniem i wdrażaniem polityki litewskiej w ONZ, Radzie Europy i innych formatach wielostronnych;
  • nadzoruje kwestie związane z koordynacją wdrażania sankcji międzynarodowych;
  • nadzoruje kwestie związane z rozwojem stosunków z krajami Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Afryki;
  • nadzoruje kwestie związane z wzmacnianiem polityki sąsiedztwa Wschodniego, rozwojem stosunków dwustronnych lub wielostronnych z krajami Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej;
  • nadzoruje kwestie związane ze stosunkami z wspólnotami żydowskimi na świecie, holokaustem i dziedzictwem kulturowym Żydów;
  • nadzoruje kwestie związane z litewską współpracą rozwojową i udzielaniem pomocy humanitarnej;
  • nadzoruje kwestie związane z wdrażaniem dyplomacji kulturalnej;
  • pełni inne funkcje powierzone przez ministra.

Biografia wiceministra M. Adomėnasa

Data urodzenia 10 października 1972 r.
Miejsce urodzenia Wilno, Litwa

Wykształcenie

1997 – 2001 University of Cambridge, doktor nauk (PhD) wydziału nauk klasycznych
1996 – 1997 University of Cambridge, tytuł magistra filozofii wydziału nauk klasycznych
1995 – 1996 Uniwersytet Wileński, tytuł magistra wydziału filologii
1990 – 1995 Uniwersytet Wileński, tytuł licencjata wydziału filologii

Doświadczenie zawodowe

Od 2021 Wiceminister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej
2008 – 2020 Poseł na Sejm Republiki Litewskiej
2004 – 2008 Wykładowca na Uniwersytecie Wileńskim
2006 – 2008 Doradca wiceprzewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej
2004 – 2006 Dyrektor Programów Międzynarodowych w Instytucie Społeczeństwa Obywatelskiego
2000 – 2004 Wykładowca na University of Cambridge, Gonville & Caius College

Inne

Języki Angielski, rosyjski, włoski, polski, niemiecki, francuski, starogrecki i łaciński

Wiceminister

Egidijus Meilūnas

cv

Wiceminister

Arnoldas Pranckevičius

cv

Prenumerata wiadomości