URM jaunųjų talentų programa

Sukurta 2021.10.28 / Atnaujinta 2021.11.04 15:53

Užsienio reikalų ministerija kviečia magistro studijų programų studentus ar baigusius studijas prieš mažiau nei metus dalyvauti Diplomatinės tarnybos talentų programoje ir, bendradarbiaujant su patyrusiais aukščiausio lygio diplomatais, susipažinti su diplomatinės tarnybos veiklos įvairiapusiškumu ir užduotimis, geriau pažinti diplomato profesiją, dalyvauti tarptautinėje tinklaveikoje, konferencijose ir susitikimuose, prisidėti prie globalių problemų sprendimo, tobulėti, pagilinti žinias pasirinktose temose ir tuo pat metu įgyti pripažįstamą darbinę patirtį.

Planuojami programos pristatymai ir susitikimai su studentais

 • Lapkričio 8 dieną, Vytauto Didžiojo universitete
 • Lapkričio 8 dieną, Vilniaus universitete (VU EVAF)
 • Lapkričio 9 dieną, Vilniaus universitete (VU FsF, IF ir KF)
 • Lapkričio 9 dieną, Kauno Technologijų universitete (nuotolinis susitikimas)
 • Lapkričio 10 dieną, Vilniaus universitete (VU TSPMI)
 • Lapkričio 10 dieną, Mykolo Romerio universitete (nuotolinis susitikimas)
 • Lapkričio 11 dieną, ISM Ekonomikos ir vadybos universitete
 • Lapkričio 17 dieną, VU Teisės fakultete.

Reikalavimai pretendentui

 • būti Lietuvos Respublikos piliečiu;
 • mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
 • šiuo metu studijuoti magistro studijų programoje (atrankoje gali dalyvauti ir tie pretendentai, kuriems po bakalauro ar magistro studijų baigimo yra praėję ne daugiau nei 1 metai);
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu;
 • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

Atrankos organizavimo ir vykdymo tvarka

Asmenys, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. lapkričio 28 d. el. paštu [email protected] privalo atsiųsti šiuos dokumentus:

 1. Laisvos formos prašymą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Personalo vadybos ir delegavimo departamentui leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Gyvenimo aprašymą Europass formatu lietuvių kalba;
 3. Galiojančio asmens dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę ir pilietybę, kopiją;
 4. Aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Motyvacinį laišką lietuvių kalba nurodant ne daugiau kaip tris ministerijos departamentus, kuriuose norėtumėte įgyti naujų kompetencijų ir pagilinti savo žinias diplomatinio darbo srityje;
 6. Aukštosios mokyklos rekomendaciją.

Papildomi privalumai: kitų užsienio kalbų mokėjimas; buvusios stažuotės ar praktikos atlikimo vietos rekomendacija.

Pretendentai, atitikę reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį, kuris planuojamas 2021 m. gruodžio 13 -17 d.

Papildoma informacija

Pretendentams, geriausiai pasirodžiusiems atrankoje, bus siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį vienerių metų laikotarpiui ministerijos departamente[1]. Pareiginės algos koeficientas – nuo 6.82.

Asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose taisyklėmis: http://urm.lt/default/lt/ministerija/veikla/asmens-duomenu-apsauga

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected]

Programoje dalyvaujantys departamentai

Susipažinkite su jaunųjų talentų programoje dalyvaujančiais padaliniais bei programų dalyvių atsakomybėmis juose:

 • Ministerijos kanclerės komanda
  Komandos nariai padeda ministerijos kanclerei sudėtingų kompleksinių problemų sprendime:

  • holistinis organizacijos valdymas, duomenų analitika pagrįstas problemų identifikavimas ir sprendimai
  • veiklos procesų tobulinimas, atsisakant vertės nekuriančių veiksmų
  • efektyvios vidinės komunikacijos sprendimų paieška
  • darbuotojų įsitraukimo didinimas
  • tvarumo ir socialinės atsakomybės principų diegimas diplomatinėje tarnyboje

  Šioje komandoje tu:

  • Prisidėsi prie diplomatinės tarnybos pokyčių projektų iniciavimo ir jų valdymo; taip pat vadybinių sprendimų priėmimo ir šių sprendimų tikslų komunikavimo
  • Rinksi ir analizuosi duomenis, teiksi prognozes ir rekomendacijas valdymo klausimais
  • tobulėsi pats ir mokysiesi tapti lyderiu

 • Europos Sąjungos departamentas
  Esame atsakingi už Lietuvos narystės Europos Sąjungos koordinavimą, bendradarbiavimą su ES institucijomis. Informuojame Lietuvos visuomenę apie Lietuvos narystę ES, dalyvaujame formuojant Bendrą ES užsienio ir saugumo politiką, koordinuojame Lietuvos pozicijas ES klausimais.

  Departamentą sudaro keturi vienas kitą papildantys skyriai, koordinuojantys ES nuolatinių atstovų komitetų veiklą - COREPER I ir COREPER II, Bendros užsienio ir saugumo politikos, Bendrųjų reikalų ir institucinių klausimų.

  Tu prisidėsi prie:

  • ES Tarybos svarstomų klausimų vertinimo, derybinių pozicijų rengimo
  • Europos Komisijos ir Europos Parlamento veiklos analizės ir vykstančių susitikimų rezultatų apibendrinimo ir pasiūlymų dėl aktualiausių Lietuvai klausimų
  • Lietuvos derybinių pozicijų atskirose ES sektorinės politikos srityse rengimo
  • Konferencijos dėl Europos ateities veiklos ir Lietuvos narystės ES viešinimo

 • Europos šalių departamentas
  Koordinuojame dvišalius santykius su Europos žemyno valstybėmis bei Lietuvos dalyvavimą Europos regioniniuose formatuose, iniciatyvose ir organizacijose. Formuojame/rengiame Lietuvos poziciją Europos Sąjungos plėtros klausimu.

  Departamentą sudaro trys skyriai: Baltijos jūros šalių, Vakarų ir Vidurio Europos šalių ir Pietryčių Europos šalių.

  Šiame departamente turėsi galimybę:

  • Išsamiai susipažinti su Lietuvos dvišaliais santykiais su Europos valstybėmis
  • Bendrauti su Europos šalių diplomatais
  • Prisidėti prie vizitų ir renginių organizavimo

 • Globalios Lietuvos departamentas
  Rūpinamės ir įgyvendiname Lietuvos diasporos politiką, siekiame stiprinti užsienyje gyvenančių lietuvių ir iš Lietuvos išvykusių kitų tautybių asmenų ryšį su Lietuva ir skatiname juos įsitraukti į Lietuvos gyvenimą ir gerovės kūrimą, išsaugoti lietuvišką tapatybę.

  Departamentą sudaro trys vienas kitą papildantys skyriai – Diasporos politikos koordinavimo skyrius, Ryšių su diaspora skyrius ir Grįžimo į Lietuvą skyrius.

  Tu galėsi:

  • Bendrauti su viso pasaulio lietuviais, diasporos organizacijomis
  • Prisijungti prie strategijos „Globali Lietuva“ įgyvendinimo
  • Organizuoti tarptautinius renginius, administruoti projektus, tobulinti įgūdžius skaitmeninėse komunikacijos platformose
  • Kartu su kitomis Lietuvos vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dirbti siekdamas skatinti lietuvius grįžti namo

   

 • Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamentas
  Plėtojame Lietuvos santykius su 50 tarptautinių organizacijų ir koordinuojame veiklą beveik 100 kitų tarptautinių mechanizmų. Koordinuojame Lietuvos atstovavimą Jungtinėse Tautose ir jų specializuotose agentūrose, Europos Taryboje, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje, Tarptautinėje frankofonijos organizacijoje ir kt. Daug dirbame žmogaus teisių politikos klausimais įvairiuose tarptautiniuose daugiašaliuose formatuose.

  Departamentą sudaro du skyriai – Jungtinių Tautų ir globalios politikos bei Žmogaus teisių.

  Šiame departamente prisidėsi prie:

  • Globalių klausimų sprendimo
  • Tarptautinių organizacijų rezoliucijų projektų, nacionalinių ir regioninių pasisakymų projektų rengimo
  • Renginių organizavimo ir pozicijų rengimo Lietuvos narystės Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje 2022-2024 m. laikotarpiu
  • Lietuvos veiklos tarptautinėse organizacijose

 • Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentas
  Nuolat informuojame Lietuvos visuomenę bei globalią auditoriją apie URM ministro, viceministrų bei Lietuvos diplomatų veiklą, aktualiausius užsienio politikos klausimus, bendradarbiaujame su Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos atstovais, organizuojame renginius. Esame stiprūs bendradarbiavimu su skirtingų sričių kuratoriais, kylančius iššūkius sprendžiame komandinio darbo („Task-force“) principu.

  Departamentą sudaro keturi vienas kitą papildantys skyriai - Visuomenės informavimo, Kultūrinės diplomatijos, Informacijos stebėjimo ir žiniasklaidos ir Strateginės komunikacijos.

  Šioje komandoje tu prisidėsi prie:

  • Nuolatinės komunikacijos ir informacinių kampanijų kūrimo ir įgyvendinimo skaitmeninėse platformose
  • Bendravimo su žiniasklaida, Lietuvos ir tarptautinės žiniasklaidos stebėsenos bei analizės
  • Strateginės komunikacijos iniciatyvų įgyvendinimo, bendravimo su užsienio politikos ekspertais ir profesionalais
  • Lietuvos viešosios diplomatijos stiprinimo, projektų ir renginių organizavimo bei komunikacijos

 • Konsulinis departamentas
  Koordinuojame globalų profesionalų – konsulinių pareigūnų – tinklą, su kuriais kartu atsakome už veiksmingos konsulinės pagalbos teikimą į bėdą užsienyje patekusiems tautiečiams, asmens ir kitų dokumentų užsienyje gyvenantiems piliečiams išdavimą, notarinių veiksmų atlikimą, vizų ir jiems prilygintų dokumentų užsieniečiams išdavimą bei kelionių rekomendacijų rengimą. Krizių metu organizuojame konsulinę pagalbą Lietuvos piliečiams, giname Lietuvos, lietuvių ir Lietuvos verslo teises ir teisėtus interesus užsienyje.

  Departamentą sudaro penki skyriai: Piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos, Šengeno, Konsulinės informacijos, Konsulinės teisės ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir Supaprastinto tranzito dokumentų.

  Šiame departamente prisidėsi prie:
  • Konsulinių funkcijų skaitmenizavimo procesų ir dirbtinio intelekto virtualaus asistento kūrimo
  • Komunikacijos konsulinės informacijos platformose projektų įgyvendinimo
  • Konsulinių pareigūnų, vykstančių dirbti į Lietuvos Respublikos konsulines įstaigas užsienyje, mokymo
  • Konsulinės pagalbos teikimo ir teisėkūros procesų

 • Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos departamentas
  Palaikome ir plėtojame dvišalius santykius tarp Lietuvos ir Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos šalių, dalyvaujame įgyvendinant Europos Sąjungos bendrąją užsienio ir saugumo politiką ir Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių ir regioninių organizacijų politiką regione.

  LAAAOD sudaro: Afrikos ir Lotynų Amerikos skyrius, Artimųjų Rytų skyrius, Azijos ir Okeanijos skyrius.

  Šiame departamente prisidėsi prie:

  • Padėties atskirose LAAAO regiono valstybėse ir regioninėse organizacijose analizės
  • Lietuvos pozicijų formuojant Bendrą ES užsienio ir saugumo politiką su LAAAO šalimis formavimo
  • Dvišalių santykių su LAAAO valstyvėmis plėtojimo iniciatyvų

 • Personalo vadybos ir delegavimo departamentas
  Gilinamės į diplomatinės tarnybos poreikius ir ieškome veiksmingųsprendimų sisteminiams pokyčiams tarnyboje įgyvendinti. Užtikriname diplomatinės tarnybos darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių ugdymą, koordinuojame delegavimą į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas.

  Departamentą sudaro trys vienas kitą papildantys Atrankos ir delegavimo, Personalo ir Vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyriai.

  Šiame departamente prisidėsi prie:

  • Sisteminių ir individualių pokyčių institucijoje, personalo valdymo įrankių, skatinančių darbuotojų įsitraukimą , diegimo
  • Iššūkių žmogiškųjų išteklių valdyme sprendimo
  • Institucijos vidinės kultūros kūrimo ir puoselėjimo

 • Rytų kaimynystės politikos departamentas
  Esame atsakingi už dvišalius Lietuvos santykius su Rytų Europos ir Vidurinės Azijos valstybėmis, Rusija, taip pat koordinuojame Europos kaimynystės politikos Rytų matmens ir Rytų partnerystės politikos klausimus, kuruojame Rytų partnerystės formatus.

  Departamentą sudaro trys skyriai – Rytų partnerystės politikos, Rytų Europos šalių, Rusijos ir Vidurinės Azijos.

  Šiame departamente prisidėsi prie:

  • Padėties Rytų kaimynystės regione analizės ir Lietuvos politikos šio regiono atžvilgiu formavimo
  • Lietuvos ir ES pozicijų rengimo
  • Dvišalių Lietuvos santykių su Rytų Europos ir Vidurio Azijos valstybėmis plėtojimo

 • Strateginio valdymo ir analizės departamentas
  Analizuojame ir vertiname tarptautinės politikos aktualijas bei globalias tendencijas ir jų įtaką Lietuvos užsienio politikai, formuojame ir teikiame pasiūlymus dėl prioritetinių užsienio politikos krypčių. Koordinuojame strateginius sprendimus užsienio politikos srityje bei Ministerijos strategijos planavimą bei valdymą, taip pat prisidedame prie ilgalaikių valstybės vystymo strategijų rengimo.

  Departamente prisidėsi prie:

  • Lietuvai aktualių tarptautinių įvykių analizės bei apžvalgų svarbiais užsienio politikos klausimais rengimo
  • Diskusijų aktualiais užsienio politikos klausimais organizavimo bendradarbiaujant su akademine bendruomene
  • URM projektų inicijavimo, valdymo, stebėsenos ir įgyvendinimo
  • URM strateginio planavimo dokumentų rengimo, stebėsenos ir įgyvendinimo

 • Teisės ir tarptautinių sutarčių departamentas
  Rengiame ir deriname su Užsienio reikalų ministerijos kompetencija susijusius teisės aktus, tarptautines sutartis ir tarpžinybinius susitarimus, kaupiame ir tvarkome informaciją apie visas Lietuvos tarptautines sutartis, bendradarbiaujame jų klausimais su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, analizuojame ir teikiame teisines išvadas dėl Lietuvos ir tarptautinės teisės aktų. Sprendžiame globalius iššūkius teisinėmis priemonėmis ir kūrybiškai ieškome teisinių atsakymų.

  Departamentą sudaro du skyriai, kurių funkcijos įvairiais aspektais persipina – Teisės (nacionalinės teisės ir ministerijos vidaus teisinio reguliavimo klausimai) ir Tarptautinių sutarčių (viešosios tarptautinės ir konkrečiai tarptautinių sutarčių teisės klausimai).

  Šiame departamente prisidėsi prie:

  • Tarptautinių sutarčių, tarpžinybinių susitarimų ir teisės aktų projektų rengimo ir derinimo visuose jų etapuose
  • Viešosios tarptautinės ir nacionalinės teisės analizės Lietuvos užsienio politikai aktualiais klausimais
  • Tarptautinių sutarčių diplomatinio archyvo skaitmeninimo procesų

 • Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamentas
  Pagrindinį dėmesį skiriame saugumo politikai bei tarptautinių įsipareigojimų, kylančių iš Lietuvos narystės NATO ir ES, įgyvendinimui. Formuojame Lietuvos poziciją NATO ir kitose kolektyvinės gynybos ir tarptautinio saugumo organizacijose, struktūrose ir iniciatyvose, įgyvendiname Lietuvos užsienio politiką ginklų kontrolės, neplatinimo ir nusiginklavimo srityje, palaikome ir plėtojame dvišalius santykius su JAV ir Kanada. Analizuojame tarptautinio ir regioninio saugumo grėsmes ir rizikas, dalyvaujame tarptautinėse organizacijose formuojant ir įgyvendinant kovos su terorizmu priemones, kovos su hibridinėmis ir kibernetinėmis grėsmėmis ir atsparumo joms ugdyti politiką.

  Šiame departamente prisidėsi prie:

  • Tarptautinio ir regioninio saugumo grėsmių ir rizikų analizės
  • Lietuvos pozicijų kolektyvinėse gynybos ir tarptautinio saugumo organizacijose formavimo
  • Dvišalių santykių su JAV ir Kanada plėtojimo

 • Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamentas
  Organizuojame valstybių bei vyriausybių vadovų, taip pat užsienio reikalų ministrų vizitus Lietuvoje bei užsienyje, dalyvaujame organizuojant valstybines šventes ir kitus valstybinės reikšmės oficialius renginius. Akredituojame Lietuvoje užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovybių vadovus ir specialiuosius atašė, personalą ir jų šeimos narius.

  Šiame departamente tu:

  • Prisidėsi prie aukščiausio lygio vizitų ir renginių organizavimo
  • Susipažinsi su valstybinio ir diplomatinio protokolo ypatybėmis

 • Vystomojo bendradarbiavimo departamentas
  Koordinuojame Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos politiką, dalyvaujame Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos politikos formavime, įgyvendiname vystomojo bendradarbiavimo projektus šalyse partnerėse. Informuojame Lietuvos visuomenę ir tarptautinę auditoriją apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politiką.

  Departamentą sudaro du skyriai - Vystomojo bendradarbiavimo politikos ir humanitarinės pagalbos, Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai.

  Tu prisidėsi prie:

  • Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo
  • Paramos demokratijai ir humanitarinės pagalbos teikimo besivystančioms šalims
  • Visuomenės informavimo apie Darnaus vystymosi tikslus, Vystomojo bendradarbiavimo svarbą ir naudą
  • Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos sisteminės reformos, numatančios esminių kokybinių ir kiekybinių šios politikos pokyčių įgyvendinimą
 

[1]Iki sutarties pasirašymo atranką laimėję kandidatai privalės pateikti siųstų dokumentų originalus.

Pastaba: Užsienyje įgytas aukštasis išsilavinimas turi būti akademiškai pripažintas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimo Nr. 212 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų. Pažymas dėl užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos akademinio pripažinimo išduoda Studijų kokybės vertinimo centras (tel. 8 5 210 4772, el. paštas [email protected], www.skvc.lt).

Svarbu!!! Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) ir išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti vertimą atlikusio vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.